Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

"Bilgisayar Destekli 3 Boyutlu Açık Ocak Tasarımlarının Değerlendirilmesi"

"Computer-Aided 3D Designs On Open Pit Mining"

Metin YURDAKUL

Satış Uzmanı, Netcad Yazılım A.Ş.

metin.yurdakul@netcad.com.tr

ÖZET

Madenleri çağdaş madencilik bilim ve teknolojisine uygun bir şekilde üretmek gerekir. Bu ise gerçekçi bir üretim modellemesi ve tasarımı gerçekleştiren yazılımlarla mümkündür. Bu çalışmada değerlendirilecek kısım, Bilgisayar destekli olarak 3 boyutlu açık ocak tasarımlarının yapılması, hızlı bir şekilde yetkin tasarımların sahaya adapte edilmesi, farklı ocak tasarımları arasında sonuçların değerlendirilmesidir.

Yazılım ile üretilen ocak ve pasa harman tasarımlarının gerek kullanıcı tanımlı, gerek otomatik olarak oluşması sağlanmaktadır. Böylece pek çok ocak alternatifini hızlı bir şekilde değerlendirmek mümkün olmaktadır. Düzgün bir tasarım ve planlama ile yapılmayan üretim sonucu kaynaklar kullanılamaz hale gelmektedir

Türkiye’de madencilik endüstrisinin büyümesine paralel olarak kaynakların daha bilimsel ve rasyonel bir şekilde kullanılmasına duyulan gereksinim artmaktadır. Ülke madenlerimizin etkin ve verimli kullanılması açısından bu tekniklerin kullanılması bir zorunluluktur. 

ABSTRACT

Mines should be produced in accordance with the modern mining science and technology. It is possible by using software which produces realistic production model and design. In this study, creation of the computer-aided 3 dimensional open pit designs, adapting them into real field and evaluating the results by using different designs will be analyzed.

Pit and blend design are being generated manually or automatically by using the software. Thus, it is possible to evaluate alternative pit designs in a short time. Productions without proper design and planning are emerging useless sources.

In Turkey, the need of scientific and rational use of the sources is increasing in parallel with the growth of mining industry. These techniques are necessity to use the national mining resources effectively and efficiently.