Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Formlar Nasıl Oluşturulur?

Formlar netigmada veri girişlerinde, mevcut verinin görüntülenmesi ve güncellenmesi gibi durumlarda kullanılan arayüzlerdir. Bu bölümde İl ve İlçe objeleri için form sayfalarının hazırlanması gösterilecektir.

Obje genel tanımlar penceresinde formlar (…) ifadesi seçilir.

 

  • Yeni bir form eklemek isteniyor ise Ekle işlemi seçilir.

 

Netigma, bir obje tanımı yapıldığında otomatik olarak birer form, sorgu ve sorgu sayfası oluşturur. Bu sayfaları isteğinize göre düzenleyebilir veya yeni sayfalar oluşturabilirsiniz.

 

 

 

  • Yeni form ekleme işlemi ile açılan pencerede eklenecek formun adı ve görüntü ismi yazılarak ekle işlemi ile form eklenir.  (Örneğin : IL_FORM ve İl Bilgi Formu).

 

  • Eklenen formun özelliklerinde (…) işlemi seçilir.

 

  • Açılan pencerede Formda görünmesini istediğimiz kolonlardan (örn. İl Adı, Alan gibi kolonları) seçilerek sol pencereden sağ pencereye aktarılır.

 

  • Kolonları sıralamak için sayfanın sağ üst kısmında bulunan düşey oklar yardımı ile sıralama belirlenir.
  • Form işlemlerinden sonra pencereden çıkılır ve obje tanımlarına geri dönülür.
  • İlçeler Objesi için de yukarıdaki işlem adımları ile ilçeler bilgi formu oluşturulur.
  • Form İşlemleri ile ilgili detaylı özellikleri öğrenmek için tıklayınız.