Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Sorgu Sayfaları Nasıl Oluşturulur?

Sorgu sayfası, obje ile ilişkili birden çok sorgunun toplandığı bir arayüzdür. Uygulama yöneticisi bu alandaki varsayılan sorguları tanımlayabilir. Ayrıca kullanıcılar kendi hazırladıkları sorguları şablon olarak kaydedip bu alana ekleyebilirler. Bu bölümde bir sorgu sayfası oluşturarak varsayılan sorguların eklenmesi gösterilmektedir.
  • Obje genel tanımlar penceresinde Sorgu Sayfaları (…) ifadesi seçilir.

  • Yeni bir sorgu sayfası eklemek için Ekle işlemi seçilir.

 

Standart bir sorgu sayfası obje kaydetme işlemleri ile otomatik ekli olarak gelir.

  • Açılan pencerede eklenecek sorgu sayfasının adı ve görüntü ismi yazılarak ekle işlemi ile sorgu sayfası eklenir.  (Örneğin : IL_SORGU_SAYFASI ve İl Sorgu Sayfası)

  • Eklenen sorgunun özelliklerinde en üstte yer alan  (…) işlemi ile sayfada yer alması istenen sorgular seçilir.

 

  • Açılan pencerede sorgu sayfasında görünmesini istediğimiz obje ve sorguları seçilerek sol pencereden sağ pencereye aktarılır. (İller objesinin ilişkili olduğu objelerden de sorgular eklenebilir. Örn. İlçeler objesinden)İl objesinden İl Sorgusu eklenir.

 

 

  • İlçeler Objesi için de yukarıdaki işlem adımları ile ilçeler sorgu sayfası oluşturulur.
  • Sorgu sayfaları ile ilgili detaylı özellikleri öğrenmek için tıklayınız.