Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Raporlar Nasıl Oluşturulur?

Netigma, objelerle ilişki olarak rapor tasarımları oluşturmanıza olanak tanır. Veri ile ilişkili doküman, tablo, resim/slayt gösterici rapor arayüzleri oluşturabilirsiniz. Netigma raporlarını harita arayüzlerinde kullanıcıya seçilen nesnelerle ilgili bilgi verici arayüzler olarak da kullanabilirsiniz.

 

  • Obje genel tanımlar penceresinde Raporlar(…) ifadesi seçilir.

 

  • Yeni bir Rapor eklemek için Ekle işlemi seçilir.
  • Açılan pencerede eklenecek Raporun adı ve görüntü ismi yazılarak ekle işlemi ile rapor eklenir.  (Örneğin : IL_ONIZLEME_RAPORU ve İl Önizleme Raporu)

 

  • Eklenen raporun özelliklerinde Rapor Tasarım Aracı (…) işlemi seçilir.

 

 

Rapor tasarımı taslak alanda yapılabilir veya farklı editörlerde hazırlanmış html içerikler kopyalanabilir. (Bu örnek için basit bir tablo rapor içeriği olarak kullanılacak)
  • Html rapor üzerinde raporun içeriğini oluşturacak alanlar sol üst menüde yer alan “Alan Ekle” işlemi ile seçilerek şablon içeriğine eklenir.

 

  • Rapor kaydedildikten sonra rapora ait bilgiler penceresinde formda görüntülesin seçeneği işaretlenir, rapor özellikleri kaydedilir.

 

  • İlçeler Objesi için de yukarıdaki işlem adımları ile ilçeler için rapor oluşturulabilir.
  • Rapor sayfaları ile ilgili detaylı özellikleri öğrenmek için tıklayınız.

 

Row Template Olarak Kullanılabilecek Örnek Bir Rapor

<table border="0" bordercolor="#000000" cellspacing="0" cellpadding="3" style="border-collapse: collapse;" ><tbody><tr><td style="width: 25%; text-align: center;" rowspan="2"><net:field contenteditable="false" draggable="true" style="-moz-user-input: disabled;-moz-user-modify: read-only;" net:netigmatype="NetigmaView" net:propertypath="iller.poly" net:visible="True">Coğrafi Konum</net:field></td><td style="width: 25%;"><strong>İl Adı: </strong>&nbsp;<net:field draggable="true" net:netigmatype="NetigmaView" net:propertypath="iller.iladi" net:visible="True" contenteditable="false">İl Adı</net:field></td><td style="width: 25%; text-align: center;" rowspan="2"><net:field contenteditable="false" draggable="true" style="-moz-user-input: disabled;-moz-user-modify: read-only;" net:netigmatype="ImageReportField" net:width="150" net:height="150" net:fixwidthorheight="Auto" net:noimage="" net:source="iller" net:xmlfiles="" net:visible="True">Resim</net:field></td></tr><tr><td style="width: 25%;"><b>İlçe Sayısı:&nbsp;</b><net:field contenteditable="false" draggable="true" style="-moz-user-input: disabled;-moz-user-modify: read-only;" net:netigmatype="GridCounter" net:propertypath="ilceler.objectid" net:function="DistinctCount" net:criteria="iller.objectid=|:|{F@iller.objectid}|:|" net:visible="True">Sayaç</net:field></td></tr></tbody></table>