Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Arazi Toplulaştırma Projelendirme Uygulamaları 


Tanım

Arazi Toplulaştırma Uygulamaları, arazi toplulaştırma projelerinin mevzuatlara uygun olarak tüm aşamaları ile baştan sona projelendirme süreçlerini kapsar.

Hedef Grup

Bu uygulama, tarım ile ilgili projeler üreten tüm ziraat ve haritaya ilişkin sektörlere yöneliktir. Harita mühendisleri, ziraat mühendisleri, biyosistem mühendisleri, bahçe bitkileri, bitki koruma, toprak, tarımsal yapılar ve sulama ve drenaj bölümlerinde proje hazırlayanlar, toplulaştırma ve sulama projeleri ile ilgili tüm sektör çalışanları, yöneticiler, aynı zamanda akademisyenler ve öğrencilere yönelik olarak hazırlanmıştır. 

Hedefler

 • Arazi Toplulaştırma projelendirme süreçlerinin her aşamasının, mevzuatlar ve DSİ (Devlet Su İşleri ) standartlarında yapılma gereklilikleri konusunda bilgi sahibi olabilecek,

 • Projelerinin gerektirdiği uygun harita ve projeksiyon parametrelerini tanımlayabilecek,

 • Toplulaştırma için gerekli altlık verileri hazırlayabilecek,

 • Endeks sınırları oluşturulup üzerinden endeks hesaplamaları yapabilecek,

 • TKGM tapu ve kadastro verilerini projelerine aktarabilecek,

 • Mülakat sonuçlarını ve tercihleri projelerine işleyerek tahsisleri oluşturabilecek,

 • Tercih girişlerine göre dağıtım, otomatik olarak gerçekleştirilebilecek,

 • Proje ifraz işlemlerini ve zorunlu raporlarını (AT rapor ve formları) veri tabanı bağlantılı olarak gerçekleştirebilecek,

 • Toplulaştırma projelerini mevzuatlara uygun yapıda paftalayabilecek ve çıktılarını oluşturabilecek,

 • Online olarak Google Earth’ü projelerinde altlık olarak görüntüleyip, projelerini Google Earth’e aktarabilecektir. 

Konular

 

 

 

   

   

   
1 Comment

 1. Anonymous

  1. Açılacak uygulamalar  sayfasında sektörel gruplamaya ek

   1. Bu sektörler altında ürünlere linkler olmasında fayda var (ilgili ürünler vb.)

   2. Uygulamaların sunumları PPT verilebilir. Kurumların sunum kaynağı olarak idaredeki personeller tarafından burası kullanılabilir.