Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Sorgu Raporu Linki Işlemi

Açıklama

Tanımlanmış olan "Sorgu Raporları"nı sorgu sonuç ekranıyla ilişkilendirmek için sorgu raporu linki işlemi kullanılır. Link görüntüleme editörüyle birlikte kullanılır. Sorgu sonuç listesindeki herhangi bir alanın görüntüleme editörü Link seçilerek, işlem tipi Sorgu Raporu linki seçildiğinde ilişkilendirme tamamlanmış olur.

 

Sorgu Raporu Linki İşlem Özellikleri

Hedef:

Link'in açılacağı yeri belirler. 5 farklı seçim bulunur.

  • Window: Linki yeni bir browser penceresinde açar.
  • Modal: Linki ekran mesajı görünümünde küçük pencerede açar.
  • Tab: Linki yeni sekmede açar.
  • Target: Ekranda kenarda açılan yeni pencerede açar.
  • Javascript: Javascript koduyla hedef tanımlanır.

 

Sorgu Raporu:

Linkle ilişkilendirilen sorgu raporu buradan seçilir.


URL Parametreleri:

Sorgu Raporunu açacak url' ye (varsa) eklenmesi gereken diğer parametreler bu alan yardımıyla belirlenir. Örneğin bu alana Options=2&History=1 değeri girilirse açılacak sayfanın url' sine de bu değerler eklenmiş olur.

 

Ekran Görünümü

Sorgu raporu linki işlem özelliği tanımladığımız sorgu sonuç alanının görünümü aşağıdaki gibidir. Raporun eklendiği sorguda sorgulama yapıldığında Sorgu Raporu linki de ekrana gelir. İstenirse her kayıt için ayrı ayrı, istenirse Grid Altı Butonlarından seçilen veya tüm kayıtlar için rapor alınabilir.

Sorgu Raporu linkine tıklandığında ilgili sorgu sonuç satırının yazılabilir formatta raporu açılır. Rapor aşağıdaki gibidir. Yazıcı linkine tıklandığında yazdırma işlemi gerçekleşir.