Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Sayaç Html Rapor Nesnesi

Açıklama

Sayaç rapor nesnesi, bir tablonun ilişkili tablolarla olan ilişki miktarını verir. Örneğin bir mahallede kaç tane yol olduğu ya da bir yolda kaç tane kapı olduğu bu nesneyle gösterilir. 

Örneğin, yol tablosu için oluşturulan raporda, ilişkili tablolar sol frame'de görünecektir. İlişkili tabloların "Diğer" kategorisi altında görülen "Sayaç" nesnesini sürükleyerek "Yol"'da kaç tane Kapı, Yapı, Parsel, Mahalle vs. olduğunu gösteren bir rapor hazırlanabilir. 

Sayaç Nesnesi Özellikleri

sys.permissionrole hangi rolün bu rapor alanını görüntülemeye yetkisi olduğunu gösterir.

Netigmatypenesne raporunun tipini belirler. Sayaç nesnesi için GridCounter değerini alır.

Propertypathilişkili tabloda sayılacak olan kolonu belirler. İlişkili tablolarda her zaman primary key'leri saymayabilirsiniz. Yani Yol tablosunu örnek verecek olursak, o yoldaki kapı miktarını saymak için propertypath alanına Kapı tablosunun primary key'ini yazmalısınız, ancak, o yolda kaç farklı kapı cinsi olduğunu saymak isterseniz Kapı tablosunun cins kolonunun adını propertypath'e yazmalısınız.

Functionsql sayma function tipini belirler. Aşağıdaki değerlerden birisi olabilir.

FonksiyonAçıklama
AvgOrtalama
CountSayı
CustomÖzel (PropertyPath ile tanımlanmış alanın İstatistik Sorgu-Özel Kümeleme Fonksiyonu özelliğini kullanır.) 
DistinctCountÖzgün değer sayısı
MinMinimum
MaxMaksimum
SumToplam

 

Criteria, ilişkili tabloyla raporunu oluşturduğumuz tablonun join işleminde hangi kolonu kullanacağımızı belirler. Sayma işlemi yapacağımız için bu alan genellikle raporu oluşturduğumuz tablonun bir primary key kolonunu gösterir. 

Visible, nesnenin görünürlüğünü ayarlar.

Ekran Görünümü