Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Adana Büyükşehir Belediyesi Mezarlık Bilgi Sistemi

Adana Büyükşehir Belediyesi Mezarlık Bilgi Sistemi (MEBIS) Kent Otomasyon Sistemleri (KEOS) çerçevesinde geliştirilen bir projedir.

Proje Amacı

 • Mezarlık sınırları ve mezar yerlerinin koordinatlandırılarak sayısal veri haline getirilmesi
 • Mevtalara ait “yaşı”, “ölüm sebebi”, “ölüm yeri” vb. bilgilerinin analog ortamdan veritabanı ortamına aktarılması
 • Mezar yerleri ile mezardaki mevtaya ait bilgilerin ada/parsel bazında eşleştirilerek CBS destekli sorgulanabilir akıllı haritalar üretilmesi

 

 • Mezarlık alanı içerisindeki herhangi iki nokta arasında en kısa yol analizinin yapılarak görsel ve sözel olarak tariflenebilmesi
 • Mezarlıkların fotoğrafları çekilip mezarlık alanları ile eşleştirilerek görsel bilgilendirmenin güçlendirilmesi
 • Mevtalara ilişkin istastistiksel sorgulamalar yapılması ve grafiklere dönüştürülmesi (Örneğin; 30-50 yaş arası kalp krizinden ölen erkek ve kadınların sayısı gibi)
 • Mezarlığa yeni defnedilen mevtaların veri girişlerinin kurulan sistem üzerinden yapılarak sistemin sürekliliğinin sağlanması

YAŞANAN ZORLUKLAR

 • Projesi yapılan mezarlık alanının asri mezarlık olması nedeni ile kayıtların yetersiz ve düzensiz olması
 • Sahanın sık ağaçlıklı olması nedeni ile kartografik ölçüm işlerinde yaşanan zorluklar
 • “Garipler Mezarı” olarak anılan kısımda mefdun şahıslara ilişkin verilere ulaşmakta yaşanan zorluklar.

 

 

Proje Süreci

Mezarlıklar müdürlüğünden toplanan sözel veriler titizlikle ayıklanarak düzenlenmiş, sahada ölçüm aletleri ile mezar alanlarının her biri köşe noktalarından koordinat alımları yapılarak sayısal ortama aktarılmış, mezarlık içerisindeki yollar yol tarifi yapacak şekilde topolojik kurallara uygun olarak koordinatlandırılmış ve mezarlık içindeki ana giriş kapısı, mescit, gasil hane gibi tesisler nokta verisi olarak sisteme entegre edilmiştir.

Hazırlık süreci tamamlandıktan sonra bütün grafik ve sözel veriler uydu görüntüsü vb. gibi diğer altlık verilerle birlikte çakıştırılarak belediyenin web sayfası üzerinden vatandaşın kullanımına sunulmuştur.

Proje Kazanımları

 • Mezarlık sınırları içinde mevtalara ait coğrafi ve sözel bütün bilgiler dijital ortama taşınarak ilişkili hale getirilmiştir.
 • Hazırlanan akıllı harita belediyenin web sitesi üzerinden vatandaşın kullanımına sunulmuştur.
 • Diğer mezarlıklarda da benzer çalışmaların yapılması halinde ihtiyaç duyulacak donanım ve yazılım altyapısı hazır hale getirilmiş böylece benzer projelerin sisteme entegre edilmesi kolaylaşmıştır.

Benzer çalışmalar diğer mezarlık alanlarında da kuruldukça zamanla nitelikli bir envanter altyapısı oluşacağından il çapında yaş, cinsiyet, konum ve zaman bazlı ölüm nedenlerinin istatistikleri hazırlanabilecek örneğin kalp krizinin ölüm nedenlerinin başında geldiği görüldüğü taktirde sağlığın korunması vb. gibi konularda vatandaşların bilinçlendirilmesine yönelik sosyal sorumluk çalışmalarına dayanak sağlanmış olacaktır.