Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Slayt Gösterisi Html Rapor Nesnesi

Açıklama

Slayt gösterisi rapor nesnesi, rapora slayt gösterisi eklemek amacıyla kullanılır. Bu nesne kullanıldığında raporun tanımlandığı objeye eklenmiş resim dosyaları bulunuyorsa, bu dosyalar slayt halinde raporda yer alacaktır.

"Slayt gösterisi" rapor nesnesini Rapor Tasarım Aracı sol panelinde yer alan Alanlar sekmesindeki obje detayındaki "Diğer" kategorisi altında bulabilirsiniz ve  diğer rapor nesnelerinde olduğu gibi, sürükleyerek raporunuzda istediğiniz yere yerleştirebilirsiniz.

Slayt Gösterisi Nesne Özellikleri

sys.permissionrole: hangi rolün bu rapor alanını görüntülemeye yetkisi olduğunu gösterir.

Slayt gösterisi rapor nesnesinin genişlik(clientwidth) ve yüksekliği(clientheight) pixel ya da yüzde olarak html'de olduğu gibi verilebilir. 

Showemptyimage: Gösterilecek slayt showda hiç resim mevcut değilse, temsili boş resminin gösterilip gösterilmemesi içindir. 1'den fazla resim varsa etkisiz bir özelliktir.

Source: Resimlerin alınacağı kaynak tabloyu belirtir. 

Optionalkeyvalue: Slayt gösterisi için doğrudan database'de bir tablo değil de view kullanımını desteklemek için yapılmıştır. 

Visible: Nesnenin görünürlüğünü ayarlar. 

 

Resim Sayısı: 0

ShowEmptyImage: True

Resim Sayısı: 0

ShowEmptyImage: False

Resim Sayısı: 1

ShowEmptyImage: False (Alttaki resimler barı görünmüyor)

Databasedeki view'imiz şekildeki gibi olsun. Bu durumda Source doğrudan mahalle ya da kapı tablosunun resimlerine ulaşmaz. View tablosuna bakılır.

Örneğimiz için

source{F@VIEW.TABLOADI}
optionalkeyvalue: {F@VIEW.ANAHTARDEGER}

optionalprimarykey:{F@VIEW.OBJECTID}

olarak girilmelidir.

Sonuç olarak şu link
http://servername/FWUserInterface/GenericClass/Rapor.aspx?RaporAdi=VIEW.test&ALAN=OBJECTID&KODU=2
VIEW'da OBJECTID'si 2 olan satıra bakacaktır ki bu da GEOMAHALLE tablosundaki 1 numaralı kaydın resimlerini getirir.

 

 

Slayt Gösterisi Nesnesi Ekran Görüntüsü