Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Görüntüleme Editörü Gösterimi Rapor Nesnesi

Açıklama

Netigma'da hazırlanan bir raporda, ilgili tablonun alanları seçilerek gösterilebilmektedir. Görüntüleme editörü gösterimi, alanların raporda veri alanları görüntüleme editörlerinden ayarlandıkları şekilde gösterileceklerini belirtir.

Rapor hazırlama esnasında "Alanlar" kategorisinde raporunu oluşturduğunuz tablonun ve ilişkili tabloların aynı kategorisinde görüntüleme editörlerini bulabilirsiniz. Bu alanlar tablonun fiziksel kolonlarına ya da kullanıcının oluşturduğu sanal kolonlarına karşılık gelir.

Resimdeki örnekte "Mahalle" tablosu için oluşturduğumuz rapora eklenen görüntüleme editörleri görünüyor.Mahalle adı, Muhtar adı, Muhtar faksı, Mahalle alanı gibi tablonun orjinal şeklinde olan alanları bu şekilde raporda gösterebiliriz. Bilgi kartı, Netcad gibi bizim oluşturduğumuz sanal kolonlar ise link olarak rapora eklenebilir.

Netigma Özellikleri

  • sys.permissionrole: hangi rolün bu rapor alanını görüntülemeye yetkisi olduğunu gösterir.
  • netigmatype: Görüntüleme editörlerin için  netigmaview'dır.
  • Propertypath: bu rapor alanının gerçek tabloda hangi alana karşılık geldiğini gösterir.
  • Visible: bu rapor alanının görünürlüğünü ayarlar. 

 

Görüntüleme editörleri rapor üzerinde resimdeki gibi görünür (Mahalle adı, Tanıtım No, Muhtar adı vb) . Link olarak tanımladığımız alanlara (Bilgi Kartı, GE, Netcad) tıklanınca ilgili kaydın bilgilerine yönlenir.