Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Card View Görünümü

Açıklama

Netigma'da varsayılan grid görünümü yerine, tasarlanmış raporların sorgu sonuç satırı olarak getirilmesi mümkündür.

Önceden tasarlanmış bir rapor veya yeni bir rapor, sorgu ile eşleştirilip, sorgu sonucunda görüntülenmesi sağlanır.

Card View Görünümü Row Template Görünümünün özelleştirilmiş halidir.