Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Görünüm Ayarları

Hızlı Eğri Çiz

Hızlı Eğri Çiz, üçgen objeleri üzerinde dinamik eğri geçirir. Bunlar kırıklıdır, sadece lineer enterpolasyon yapılır. Arazinin genel durumunu ve hatalı Z değerlerini anlamak için kullanılır. Üçgenlerin tabakasında Alan Sınırları kapatılarak sadece eğriler kalabilir.

Hızlı Eğri tabaka bazında da verilebilir.

Balastro

Balastro çizgisel objelerin baş ve son noktalarına konulan yuvarlak sembollerdir. Ancak çizgiler sembolün içinde görünmezler. Netcad nokta,doğru, yay ve çoklu doğular için otomatik balastro uygulaması yapar.

  • Noktalara sembol
  • Çizgilerin uçlarından kırpılma yapılır.

Bu gösterim Türkiye harita standartlarına ait bir gösterimdir.

Notlar

Proje üzerine koordinat bazlı takip notlarının eklenmesi, görüntülenmesi ve yönetilmesi için kullanılır.

Obje İpuçları

Fare ile üzerinde durulan objeye ait ipuçlarının gösterimi seçeneğidir. Örneğin; fare imlecini bir çizgi objesinin üzerine getirdikten sonra proje ekranında açılan menüden o çizginin, renk kodu, tabaka, kalınlık vb. bilgilerini gözlemleyebilirsiniz.

Ayarlar

Görünüm Ayarları penceresinden balastro yarıçap değeri ve hızlı eğri aralık değerleri tanımalanabilmektedir. Hattipleri Ölçekten Etkilenmesin seçeneği aktif duruma ise;

İşlemAçıklama
Hızlı Eğri AralığıGrafik ekranda üçgen objeleri üzerinden geçirilen dinamik eğrilerin aralığının belirlendiği kısımdır.
Balastro YarıçapıBalastro yarıçaplarının ayarlandığı kısımdır.
Hattipleri Ölçekten EtkilenmesinProje ölçeğinden farklı bir ölçekte çıktı alınması durumlarında hattiplerinin bu ölçekten etkilenmemesini sağlayan işlemdir.Örneğin 1000 ölçekte hazırlanan planların farklı bir ölçekte çıktıya gönderilmesi durumunda kullanılmaktadır. Hattipleri Ölçekten Etkilenmesin" seçeneği aktifken alınan çıktı çizim ekranı görüntüsü ile aynı olmaktadır.
Arka Fon Rengi Aynı Olan Objelerin Rengini Tersine ÇevirmeObje rengi ile proje çizim alanındaki kullanılan arka fon renginin aynı olması durumunda standart kullanımı tam tersine çevirir. Bu seçenek aktif hale getirildiğinde bahsedilen durum gerçekleşmeyecektir.Örneğin arka plan rengi beyaz, obje renginin beyaz olduğu durumda obje siyah renge dönüşmeyecek beyaz renkte kalacaktır.
Saydam ZeminTaralı objelerin arka fon renginden etkilenip etkilenmeyeceğini düzenler. Otomatik, plan verilerinin olması durumunda aktif eder. Bu özellik ile 2014 Yılı Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'ne uygun taramaların grafik ekranda yönetmeliğe uygun renklerde ve saydamlık özelliğini de içerecek şekilde olması sağlanır. Planlar için bu seçenek Aktif veya Otomatik olarak kullanılması gerekmektedir.
  • No labels