Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Sembol/Blok Ara

Sembol/Blok Ara ile Netcad sembol kütüphanesindeki iki ve üç boyutlu tüm sembol ve bloklar içerisinde arama yapılarak, bulunan sembol ve bloklar projelerde kullanılabilir.

Örneğin; Netcad ekranına nirengi sembolü yerleştirmek istendiğinde, arama kısmına Nirengi yazılarak sembol (varsa blok) kütüphanesi içerisinden uygun semboller süzülür ve istenilen sembol seçilerek Netcad ekranına yerleştirilebilir.

  • No labels