Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Yusufeli Barajı Kamulaştırma Eğitimleri Verildi

22 Kasım 2016

15-17 Kasım 2016 tarihleri arasında Artvin Devlet Su İşleri 26. Bölge Müdürlüğü Kamulaştırma Şube Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen eğitimde bölge kullanıcılarına sistem hakkında detaylı bilgiler verildi.

Oldukça yoğun katılımın sağlandığı eğitimde Yusufeli Barajı ve HES Kamulaştırma projelerinde görev yapan tüm personel masa başında uygulamalı olarak eğitim aldı. Kullanıcılar, kamulaştırma sahası altında kalan parsellerin belirlenmesi, parsellere ait malik bilgilerin raporlanması, maliklerin adres ve kişi bilgilerinin otomatik olarak sistem üzerinden güncellenebilmesi konularında bilgilendirildi.

Kamulaştırmanın tüm süreçleri sistem üzerinden takip edilerek vatandaşa yapılan ‘Tebligat Raporları’ hazırlık çalışmaları da sistem üzerinden gerçekleştirildi. Ayrıca Tebligat raporlarının hazırlanması sürecinde malikin güncel durumu hakkındaki bilgilere sistem üzerinden kısa sürede ulaşması sağlandı. Köy ve parsel bazlı Kıymet Takdir raporları hazırlanarak toplu raporlar da alındı.

Yapılan bu proje sayesinde artık Türkiye’nin önemli bir baraj projesine ait parsel, malik ve kamulaştırma süreçlerindeki son durum bilgilerine hızlıca erişilebilecek.