Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Genel Çözümler

Afet Bilgi Sistemi, Doküman Arşiv Sistemi, Veri Güncelleme Araçları gibi uygulamalar bütünüdür.

KEOS.ABIS

 Afet Bilgi Sistemi Uygulaması

KEOS.TBS

Taşınmaz Bilgi Sistemi Uygulaması

NETCAD VGA

Veri Güncelleme Temel Aracı

NETCAD GISARA

GISARA, kurumlardaki farklı birimler tarafından üretilen ve yönetilen verilerin, bir ara yüz aracılığı ile sorgulanması ve görüntülenmesini sağlayan, bir masaüstü KEOS uygulamasıdır.

MOBIL UYGULAMALAR

Mobil GIS Uygulaması

KEOS.KBS

Kamulaştırma Bilgi Sistemi

KEOS.AYKOME

Altyapı ve Koordinasyon Merkezi Uygulaması

  • No labels