Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Sorgu Sayfası İşlemi

Açıklama

Sorgu Sayfası İşlemi, bir düğme/bağlantı vb bir arabirime tıklanması ile ilgili objeye ait sorgu sayfasının açılmasını sağlayan bir işlem/aksiyon türüdür.

Link tipindeki görüntüleme editörü veya menü vb yerlerde kullanılabilir.

İşlem Özellikleri

Örneğin, yukarıdaki ekran görüntüsünde bir menü elemanının İşlem tipinin Sorgu Sayfası işlemi olarak ayarlandığını görüyoruz. Bu ayarlama sonucunda bu menü elemanına tıkladığımızda Eczane Nöbet objesine ait sorgu sayfası açılacaktır. 

Sorgu Sayfası Adı: Açılacak olan sorgu sayfasını belirler.

Hedef: Sayfanın açılacağı hedef.

Ekran Görünümü

Yukarıda yapılan ayarlama sonucunda oluşan menü elemanı ve buna tıklandığında açılan sayfaya ait ekran görüntüsü aşağıdadır.