Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

İşlem Zinciri İşlemi

Açıklama

İşlem Zinciri İşlemi, bir düğme/bağlantı vb bir arabirime tıklanması ile almış olduğu parametrelere göre ilgili işlemlerin yapılmasını sağlayan bir işlem/aksiyon türüdür.

İşlem tipindeki, veri kaynağı(datasource) görüntüleme editörü vb yerlerde kullanılabilir.

İşlem Özellikleri

İşlemler: Yapılacak işlemlerin tanımlandığı özelliktir. Veri kaynağına bağlı işlemler ve veri kaynağına bağlı olan diğer veri kaynaklarının işlemleri seçilebilir, seçilen işlemler kendi içinde sıralanabilir.

Ekran Görünümü

Aşağıdaki ekran görüntüsünde işlem zinciri işlemi olarak tanımlanmış alanının sorgu sonucu listesinde nasıl göründüğü bilgisi gösterilmiştir.

Bu işlem/aksiyon ayrıca süreç tarafından da kullanılabilir.