Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 Harita/Numarataj

Harita-Numarataj menüsü temel olarak harita, mahalle, yol, parsel, yapı, kapı, bağımsız bölüm bileşenlerinden oluşmaktadır. Belnet bu bileşenlerin ve öznitelik bilgilerinin sayısal haritalarla birlikte web’den sunulmasını, sorgulanmasını, raporlanmasını ve düzenlenmesini sağlamaktadır.

Belnet’te, numarataj bileşenleri birbirleriyle hiyerarşik bir ilişki içinde tutulurlar. Bu sayede bileşenlerden birine erişildiğinde diğerlerine de ulaşılmaktadır. 

 

 

 

  • No labels