Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Durum Çubuğu

Durum Çubuğu; projeye ait tabaka,hattipi, ölçek, projeksiyon,koordinat paneli ve komut satırına ait bilgilerin yer aldığı bölümdür. Aktif tabaka ve bu tabaka için kullanılacak hattipi bu bölümde gözlenebilmektedir.

Aktif Tabaka

Projede seçili aktif tabaka gösterimidir. Çizim ve düzenleme işlemlerinde yeni oluşan objeler bu tabakaya aktarılacaktır. Farklı bir DOC menüde olduğunuzda aktif tabaka üzerine tıklayarak 'Katman Yöneticisi'ne ulaşılabilir.

Ayrıca aktif tabakanın isminin bilgi penceresi olarak gösterilmesini de sağlayabilirsiniz.

Aktif Hat Tipi

Aktif hattipi gösterim bölümüdür. Projede oluşturulan yeni çizimler bu hat tipinde oluşacaktır. Farklı bir DOC menüde olduğunuzda aktif hat tipi üzerine tıklayarak 'Semboloji' bölümüne ulaşılabilir.

Ölçek Paneli

Çubuğun aktif tabaka ve aktif hattipi görünümlerinden sonra görüntülenmektedir. Ölçek'in doğru hesaplanması için monitor genişliğini girmelisiniz. Bu amaçla ölçek değeri üzerine tıklandığında açılan menüden ölçek ayarlarını seçmelisiniz.

Burada gösterilen ölçek değeri ile projenin ölçeğinin bir bağlantısı yoktur. Proje ölçeği projede sabit bir değerdir ve temelde sembolojilerin doğru üretilmesi amacı ile kullanılır.

Koordinat Paneli

Fare imlecinin koordinatını gösteren paneldir. Koordinat değerlerin yanında projeksiyon ilişkin bilgi vardır. Gri renk projenizin projeksiyon yok demektir. Buraya tıklayarak açılan projeksiyon ayar penceresini kullanabilirsiniz. Bazı işlemlerde koordinat panelinin yanına alan, uzunluk veya işleme göre gerekli değerler yazılır ve fare hareketi ile değişirler.

NETPRO/Mine ve 3D+ modüllerine sahip olmanız durumunda 3B ekranında koordinat panelinde Z değerleri de görüntülenecektir.

Dinamik Bilgi Alanı

Komut satırı 'Hazır' durumundayken bu bölüm görünmezdir. Bazı işlemler burada fare gezinirken dinamik bilgi sunarlar. Ekran görüntüsü çizgi-çiz işleminde alınmıştır. Çizilen çizginin uzunluk ve semt(azimuth) bilgilerini verir.

Mesajlar

Başlangıçta "Hazır" mesajının göründüğü alandır. Yapılan işleme göre burada farklı mesajlar görünebilir. "Hazır" gelmediği sürece Netcad çalışıyordur.

  • Bazı işlemler mesajların kalıcı olmasını isteyebilir. Mesela bir projeyi yüklerken karşılaşılan bir hata, bulunan bir eksik gibi mesajları, daha sonra görmek ve düzeltmek istersiniz. Bu gibi mesajlar sol liman(dock) alanında "Mesajlar" sekmesinde birikirler. Eğer bir hata var ise mesajlar öne çıkar.