Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Veri Formatları

Haritacılıkta, Raster veri ve Vektör veri olmak üzere iki temel veri formatı vardır.

Raster Veriler

Raster  veriler, birbirine komşu gridal yapıdaki aynı boyutlu hücrelerin biraraya gelmesi ile oluşur. 

Hücrelerin herbiri piksel olarak tanımlanmaktadır. Raster veriler genellikle fotoğraf ya da haritaların taranması ile elde edilirler.

Raster verilerden bazıları yönetilemezler,  genellikle projelerde vektör veri üretimi amacıyla altlık olarak kullanılırlar.

Projelerde kullanılan uydu görüntüleri, hava fotoğrafları ve kağıt haritalar raster veri formatında depolanır.

Eşit ölçüde satır ve sütunlardan oluşur.

* Her bir hücre bir değerde toplanır.

* Detaylar hücre boyutlarına bağlıdır.

Vektör Veriler

Vektör  veriler koordinatlarla (x,y,z) temsil edilebilen ve yönetilebilen verilerdir.

Üç tip geometriye sahiptirler. Bu geometriler;

Nokta veri katmanı için bir tane X,Y değeri vardır. Başlangıç ve bitiş noktaları için X,Y değeri olan veriler çizgi veri katmanıdır. Alan veri katmanının başlangıç ve bitiş X,Y değerleri aynı olur.  • No labels