Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Veri Toplama Yöntemleri

Yersel Ölçümler: Arazideki nokta, ada, parsel gibi özelliklerin GPS, Totalstation gibi araçlar kullanılarak ölçülmesi ve bilgisayar ortamına aktarılmasıyla vektörel veriler elde edilmektedir.

Sayısallaştırma: Kağıt haritaların taranmasıyla elde edilen bmp, pcx, tiff, jpeg, tga vb. formatındaki raster haritaların, manuel ya da yarı otomatik olarak vektör veri haline getirilmesi ve bilgisayar ortamına aktarılması işlemidir.

Tablosal Veriler: Başka bir formatta kayıtlı olan (excel, xml, ascii…) verilerin bilgisayar ortamına aktarılması ile kullanılır.

Fotogrametrik Yöntemler: Dik çekilien hava fotoğraflarının kullanılmasıyla çok hassas yer ölçümü yapmaya uygun verilerin elde edilmesi işlemidir. Fotogrametrik yöntemlerle Otomatik Yükseklik Toplama, Dijital Stereo Kıymetlendirme, Ortofoto ve 3D işlemleri gerçekleştirilmektedir.

Uzaktan Algılama: Raster veri formatındaki uydu görüntüleri üzerinde koordinatlandırma, görüntüleme, işleme, sınıflandırma, analiz ve sayısallaştırma gibi işlemlerle GIS tabanlı kullanılmak üzere amaca uygun veri elde edilmektedir.

  

  

  

  • No labels