Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Proje Yapıları

NETCAD ile CAD veya GIS yapısında proje üretilebilir ve CAD-GIS entegrasyonu gerçekleştirilebilir.

CAD (BDT-Bilgisayar Destekli Tasarım); bilgisayar destekli tasarım demektir. 

GIS (CBS-Coğrafi Bilgi Sistemi); mekansal olan ve mekansal  olmayan verilerin üretilmesi, depolanması ve yönetilmesini içeren üçlü bir işlem sürecidir.

  • No labels