Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

360° Göster

Netcad 360°'a Netcad 8.0.1 arayüzünde Görünüm sekmesinin altındaki 360° Göster butonu ile ulaşılabilir.

Çizim üzerinde görünen insan figürü konumu, önündeki yay ise fotoğrafta görünen alanı (bakılan yönü) gösterir. Yol üzerindeki yeşil noktalar da 360 fotoğraf verisinin olduğu yerleri gösterir.


  • No labels