Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

1. Madencilik Proje Uygulamaları

Tanım

Madencilik Uygulamaları, madenciliğe ilişkin yerüstü projelerinin mevzuatlara uygun yapıda ve MİGEM standartlarında tüm aşamaları ile baştan sona iki ve üç boyutlu olarak projelendirilmesi, gerekli kesit ve kübaj hesaplamaların yapılması, raporların oluşturulması ile çıktıya hazır projelerin oluşturulma süreçlerini kapsar.


Hedef Grup

Uygulama içeriği ‘Maden Mühendisleri Odası’ ile birlikte hazırlanmıştır ve ülke ölçeğinde tüm Maden Mühendisliği Odaları bölge ve temsilciliklerinde uygulanmaktadır. Bu uygulama, madenciliğe ait proje üreten tüm maden ve yer bilimlerine ilişkin sektörlere yöneliktir. Maden mühendisleri, teknikerler, jeoloji mühendisleri ve madene ilişkin proje hazırlayan tüm sektör çalışanları, üniversitelerin maden mühendisliği ve yüksekokul bölümleri, yöneticiler, akademisyen ve öğrencilere yöneliktir.

Hedefler

  • Madene ilişkin projelerin gerektirdiği uygun harita ve projeksiyon parametrelerini tanımlayabilecek,
  • Ruhsat sahalarını koordinatlı olarak projelendirebilecek,
  • Maden sahası şevleri, eş yükselti eğrileri ve arazi modelini iki ve üç boyutlu olarak oluşturabilecek,
  • Üretim planına esas olacak güzergahını oluşturabilecek, bu güzergah üzerinde gerekli enkesit ve profil alımlarını yapabilecek,
  • Üretime yönelik rezerv ve kübaj hesaplamalarını yapabilecek, raporlarını alabilecek,
  • Maden sınırlarını mevzuatlara uygun sembolojiler ile projelendirebilecek,
  • Maden Bölge İzin Haritalarını ve diğer madene ilişkin projelerini MİGEM standartlarında baştan sona gerçekleştirebilecek,
  • Projelerini MİGEM standartlarına uygun çıktı aşamasına getirebilecek,
  • Projelerini üç boyutlu (3D) modelleyebilecek ve sunabilecek,
  • Oluşturulan projeleri Google Earth’ e aktarabilecektir.