Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Veri Güncelleme İşlemi

Açıklama

Veri güncelleme işlemi, iki farklı tablonun ortak alanı üzerinden bağlantı kurup, bir tablodaki belli alanlarla diğer tablodaki alanların değerlerini güncellemek için kullanılır.

Diğer işlemler gibi, veri güncelleme işlemi de görüntü editörü= Bağlantı ile birlikte kullanılır. Sorgu sonuç ekranına ayrı bir kolon olarak eklenir ve link üzerinden çalıştırılır.

 

İşleyiş: Öğrenci tablosundaki öğrenci ad-soyad bilgilerini Öğrenciders tablosundaki "İsim" alanına aktarmak için ogrenci,objectid= ogrenciders.ogrenci_id eşitliğinden faydalanarak bir veri güncelleme işlemi tanımlanır.

Örneğin detayları aşağıda yer almaktadır.

Veri Güncelleme İşlem Özellikleri

Biçim: Bu özelliğin yanındaki butona tıklandığında veri güncelleme işleminin nasıl yapılacağını tarifleyen XML ifadesinin yazılacağı pencere açılır.

Aşağıdaki pencerede yer alan xml:

ogrenciler.objectid=ogrenciders.ogrenci_id olan kayıtlar için Ogrenciler tablosundaki AdiSoyadi alanında yer alan bilgiyle Ogrenciders tablosunun "İsim" kolonunu günceller.

 
XML FORMATI:
 

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<relation>
<SourceTable>Kaynak tablo</SourceTable>
<TargetTable>Hedef tablo</TargetTable>
<SourceColumn>kaynak tablodaki ilişki kolonu</SourceColumn>
<TargetColumn>hedef tablodaki ilişki kolonu</TargetColumn>
<DataColumns>
<SourceColumn>güncellemeye kaynak kolon</SourceColumn> ---bu iki alan tekrarlanarak birden fazla kolonun güncellenmesi mümkündür.
<TargetColumn>hedef tablodaki güncellenecek kolon</TargetColumn>
</DataColumns>
</relation>

 

Öncesinde Çalışacak Sorgu Adı:

Güncelleme işlemi öncesinde başka bir sorgudan veri çekilmesi gerekiyorsa bu alana ilgili sorgunun adı yazılır.

 

Ekran Görüntüsü

Ogrenciler tablosunda objectid=2 olan kayıt için "Güncelle" butonuna tıkladığımızda Ogrenciders tablosundaki isim alanı "Tuncer AYDIN" olarak güncellenecektir. Aşağıdaki Ogrenciders sorgu sonucunda güncellemenin yapıldığı görülmektedir.