Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Netgis Server Enterprise Ayarları

Bu bölümde, bir workspace'in Netgis Server Enterprise desteği kazanması için yapılması gereken ayarlar anlatılmaktadır.

Netgis Server Enterprise, verileri uç kullanıcının masaüstü yazılımında kullanılabilecek şekilde paketler. Bu paketlere şablon adı verilir.

Bir workspace'in Enterprise desteği kazanması için kullanılacak şablonun Netgis Server'a tanıtılması gereklidir.

Netgis Server Enterprise Şablonu Oluşturma

Şablon, bir MDB ve bir NCZ dosyasından oluştur.

MDB dosyası içerisinde veriler taşınır. Netcad Spatial ya da Personel Geodatabase formatlarında olabilir.

NCZ dosyasında ise bu verilerin çizim sıraları, görünüm ayarları gibi tipik proje bilgileri bulunur.

Şablon hazırlama ile ilgili daha fazla bilgi için Enterprise Client Sablonu Olusturulmasi sayfasını ziyaret ediniz

Sunucuya şablonların yüklenmesi

Hazırlanmış olan şablonun yüklenmesi için şu adımlar izlenir:

  • Netgis Server > Workspace sayfasına girilir.
  • Şablon eklenecek workspace için sağ taraftaki cvs ikonuna basılır.  • Açılan sayfada yeni ikonuna basılarak yeni bir şablon oluşturulur


  • Şablon adı ve altlık dizini girilerek düzenlemeyi bitir ikonuna basılır. (Altlık dizini tam olarak verilmelidir. Örn; C:\ALTLIK\Antakya.ncz)  • Şablon kaydedilip dosyalara girilerek şablon ncz ve mdb dosya seç ile seçilerek sunucuya yüklenir.(!!!Şablon mdb ve şablon ncz’nin projeksiyonları aynı olmalı)
  • No labels