Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Koordinat Hesap Makinası

Koordinat Hesap Makinası, çalışma kolaylığını ve hızını artıran ve pratik çözümler sunan komutları içerir. Ölçülü çizim yapmak, tasarım yapmak, ölçüleri bilinen bir şekli Netcad üzerinde oluşturmak, sembol veya blokları ölçülü olarak yerleştirmek, kaydırma, döndürme, ölçekleme, aynalama, toplu obje değiştirme gibi işlemleri ölçülü olarak yapmak için Koordinat Hesap Makinası' ndan yararlanılır. Bu yüzden kullanım özelliklerinin ayrıntılı bir şekilde öğrenilmesi ve yeterli pratik çalışmanın yapılması önerilir.

Bir noktadan itibaren 50 m uzunluğunda 25 gradlık açı ile bir hat oluşturmak, nokta ya da sembolü verilen bir koordinata atmak,bir bloğu 50 grad açı ile döndürmek, X ve Y doğrultuları boyunca 150 m gitmek gibi bir çok işlemler bu menü kullanılarak yapılır.

Menüye çizgi çiz, nokta at, sembol yerleştir, yazı vb.. işlemlere girildikten sonra ya da objelerin kaydır, döndür, ölçekle gibi işlemlere girmesinden sonra yerleşeceği noktayı belirleme aşamasında veya klavyeden space(boşluk) tuşu yardımıyla ulaşılabilir.

Koordinat

Koordinat işlemi, ile bilinen koordinata göre işlem yapılır.Örneğin; bir hat, koordinatı verilen bir noktaya bağlanabilir. 

Klavyeden kısayolu K' dır.

Son Nokta Y ve X değeri işleme girmeden önceki çizginin bulunduğu son koordinat değerini göstermektedir.

dX - dY

 dX/dY işlemi, Y ve X doğrultuları boyunca verilen değerler kadar işlem yapar.

2 Noktalı Kesişim

 2 Noktalı Kesişim işlemi, koordinatı bilinen iki noktadan verilecek uzaklık değerlerine göre 3. noktayı bulmak için kullanılır.

Çizgi İzle

 Çizgi İzle işlemi, ekranda var olan herhangi bir çizimi takip eden yeni bir çizim işlemi gerçekleştirmek için kullanılır.

Dik-abs

Dik-abs işlemi, ile iki doğrultu arasında verilen dik ayak (poligon hattının doğrultusu)/dik boy(poligon hattına dik olan mesafe) mesafelerine göre işlem yapılır. Eksi (-) değerler verilirse ters yöne işlem yapılır.

Hat Üzerinde a/b Noktası

Hat Üzerinde a/b Noktası işlemi, bir hattın eşit aralık ya da eşit uzunluklara bölünerek oluşan işaretler üzerine işlem yapılır. Bu komut ile hat üzerindeki istenilen bir noktaya çizgi ile bağlanılabilir ya da sembol, blok gibi objeler yerleştirilebilir.

GPS

GPS'ten Veri Aktarımı

GPS ile Netcad ekranına veri almaya başlamadan önce yapılması gereken ayarların olduğu bölümdür. GPS Ayarları kısmında uygun Port seçimi öncelikli olarak yapılmalı, uygun veri (BoundRate) hızı GPS özelliklerinden bakılarak değiştirilmelidir. Bu ayarlar ışığında GPS den koordinat bilgilerinin Netcad ekranına akışı sağlanabilir.

 • Seri Port: Kullanılan GPS cihazına bağlı olarak değişen ayarlardır. Bu kısımda uygun olan ayarlar seçilerek GPS ile bilgisayar ve Netcad arasındaki bağlantı sağlanmalıdır.

Port

 • GPS den gelen verilerin okunacağı COM Porttun seçiminin yapıldığı bölümdür. GPS hangi bağlantı türüyle bağlı olursa olsun bilgisayar bunu COM port olarak görecektir. Cihazın bilgisayara her yeniden bağlanışında bu COM Port değişim gösterebilmektedir. Bu yüzden Aygıt Yöneticisi kısmından cihazın bağlı olduğu COM Port öğrenilerek bu kısımda o seçilmelidir.
 • BaudRate: COM Porta gelecek olan verinizin hızıdır. Bunun için GPS alıcınızın teknik özelliklerine bakarak öğrenebilirsiniz. Genel olarak program ile birlikte gelen 4800 şeklindedir.
 • DiscardNull, Parity, Stop Bits: Kullanılan GPS cihazına göre değişim gösteren özelliklerdir. Cihazın içeriğinden veya kullanma kılavuzundan bakılarak girilmelidir.
 • Veri Bitleri: Veri iletişiminde karakterler için kullanılacak veri bit sayısıdır.
 • Gelişmiş Ayarlar: Gelişmiş seri port ayarlarının değiştirildiği alandır.

Ayarlar

 • Sadece Uydu Onaylı Veriyi Kullan : Eğer bu seçenek işaretli ise GPS cihazından alınan uydu onaylı veriler Netcad çizimine aktarılacaktır, değil ise bütün veriler aktarılır.

Tabaka

Tabak işlemi, ile Netcad ekranında bulunan objelerden hattipi ve tabaka özellikleri alınarak obje oluşturulur. Bu işlem ile grafik ekranda obje oluşturmadan önce yapılması gereken tabaka ve hat tipi seçimi işlemleri, obje oluşturma aşamasında tek buton yardımıyla grafikten seçilerek çizim objesine yansıtılır.

Nokta Adı

Nokta Adı işlemi, ile nokta ya da nokta gruplarının isimleri verilerek obje yerleştirme işlemleri yapılır. Nokta adı satırında genel süzgeçler kullanılabilir.

 • Sondan Başa Doğru: Verilen bitiş noktasından verilen başlangıç noktasına doğru birleştirir.
 • Nokta Adlarına Göre Sırala: Nokta adı başlangıç değeri verilerek nümerik olarak sıralama işlemidir. Örnek olarak S* süzgeci verildiğinde S ile başlayan noktalar nümerik olarak birleştirilir (S1, S2, S3, ....,Sn).
 • Nokta Atlama Adım: Verilen süzgece göre nokta atlama adımları değeri verilir. Örneğin, süzgeç başlangıcı 1, nokta atlama adımı 3 değeri verildiğinde 1, 4, 7, 10, .... şeklinde 3'er atlanarak noktalar birleştirilir.

Örneğin; halihazır haritalarda detay bağlamak, herhangi bir yol ya da isale güzergahı geçirmek, belli noktalara elektrik direği yerleştirmek gibi işlemlerde çok rahatlıkla kullanılabilir.

Mesafe-Açı/Eğim

Mesafe – Açı/Eğim işlemi, ile bir noktadan çıkış alınarak belli bir mesafe ve yatay eksen ile yapılan belli bir açı veya eğim değeri ile işlem yapılır.

Eğim değeri X ve Y düzlemine göre % olarak verilir. Eksi (-) değerler verilirse ters yöne işlem yapılır.

Dik-Çık

Dik-Çık işlemi, herhangi bir objeye dik çizim yapabilmek için kullanılır.

Paralel Nokta

Paralel Nokta işlemi, çizgi çizmek, sembol yerleştirmek, blok eklemek gibi işlemleri grafik ekranda gösterilen bir hattın paraleline uygular.

 • Paralel Mesafe: Tampon sınır mesafesidir. Bu değer yol ekseninin tek tarafına doğrudur.
 • Hat Ucundan Sapma: Eksen ucundan ileri ve geriye doğru sapma mesafesini gösterir.

Obje Üzerinde

Obje Üzerinde işlemi, herhangi bir daire üzerine belli bir sapma değeri ve mesafe ile işlem yapılır.

Örneğin, bir dairesel objenin başlangıcından itibaren 10. metresine bir nokta atılabilir.

 • Başlangıca Mesafe: Yapılacak olan işlemin objenin başlangıcından itibaren kaçıncı mesafeye uygulanacağını ifade eder. Uzunluk miktarı istenilen uzunluk ölçü birimde seçilebilir.
 • Sapma: Uygulanacak işlemin obje üzerindeki sapma miktarıdır. Uzunluk miktarı istenilen uzunluk ölçü birimde seçilebilir.

Dik Düş

Dik-Düş işlemi, herhangi bir objeye dik düşecek şekilde işlem yapar.

Teğet

Teğet işlemi, herhangi bir dairenin ya da yayın teğetine işlem yapmak için kullanılır.