Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Seçim Kutusu (CheckBox) Sorgulama Editörü

Açıklama

İki seçimi olan arama alanlarında kullanılmalıdır.

Ayrıca nötr (her iki seçim birden) seçimi vardır. 

(warning) Seçim kutusu editörünü kullanacağınız veri tipi bit veya boolean olmalıdır. 

(warning) String veri tipinde de çalışabilir ancak veritabanında kolonun tipi bit ya da boolean gibi 2 çeşit olabilen veri tipleri olmalıdır. 

Özellikler

 Sorgulama Editörlerinin Ortak Özellikleri

Sorgulama Editörleri

Sorgulama Editörü Özellikleri

Grup Özellikleri

 • Grup : Alanın sorgulama sayfasında nasıl görüntüleneceğini belirler.

  • Aktif : Alanı bir grup içerisine dahil etme özelliğinin aktif olduğunu gösterir.

  • Hedef Bölge :  Alanın sayfada görüntüleneceği bölgeyi gösterir.
   • Top : Form üzerinde üst bölgede yer alacağını gösterir.
   • Left : Form üzerinde sol bölgede yer alacağını gösterir.
   • Right : Form üzerinde sağ bölgede yer alacağını gösterir.
   • Bottom : Form üzerinde alt bölgede yer alacağını gösterir.
   • Action : Form altında linkler ve butonlar için ayrılmış alanda yer alacağını gösterir.
     

  • Yazı :Gruplanmış alanın başlığıdır.

  • Imaj : Gruplanmış alan başlığında yer alacak ikondur.

  • Tür : Gruplama sırasında etiketlerin ve ikonların nasıl görüntüleneceğini belirler
   • Text : Gruplanmış alanda sadece yazı görüntüleneceğini gösterir.
   • Image :  Gruplanmış alanda sadece ikon görüntüleneceğini gösterir.
   • Both : Gruplanmış alanda ikon ve yazının yanyana görüntüleneceğini gösterir.

Script Seçenekleri

 • İstemci Adı : Editörün istemci tarafındaki örneğinin adı bu kısıma girilmelidir. Girilen isim Javascript nesne isimlendirme kurallarına uygun olmalıdır. İstemci tarafında editöre erişim bu isimle olacaktır. Örn: bu kısıma mahalleadi yazılmışsa, istemci tarafında editörün özelliklerine mahalleadi.GetValue(), mahalleadi.SetValue() şeklinde erişilir.
 • GetValue metodu : Editörün sayfada görülen değerini verir.
 • SetValue metodu : Editörün değerini istemci tarafında değiştirir. Parametre olarak atanmak istenen değeri alır. örn: Editörü metin kutusu olan MAHALLEADI objesi için, mahalleadi.SetValue('AYYILDIZ'); javascript ifadesi kullanıldığında, metin kutusunun değeri "AYYILDIZ" olarak değişir.
 • SetEnabled metodu : Editörün istemci tarafında aktif / pasif hale getirilebilmesini sağlar. parametre olarak true ya da false dağerini alır. örn:mahalleadi.SetEnabled(false); ifadesi mahaleadi editörünü pasif hale getirir. Veri girişi yapılamaz.
 • Path Özelliği : Nesnenin metadaki path'ini verir. mahalleadi.Path. Örn: GEOMAHALLE.ADI_NUMARASI.
 • jqueryObj metodu: Editörün jquery selectörü ile seçilmiş halini verir. $("#pnlDefault_pnlQ_querySimpleForm_F_1635391836__ntb") gibi bir ifade kullanmak yerine, mahalleadi.JqueryObj kısa yolu kullanılabilir. Tüm temel jquery metotları kullanılabilir. Örn: mahalleadi.JqueryObj.hide(); mahalleadi.JqueryObj.show(); gibi.
 • Değişim Scripti: Editörün değeri değiştiğinde çalışacak javascript fonksiyonu buraya yazılmalıdır. Örneğin mahalle adı değeri değiştiğinde, mahalle açıklaması alanınında değişmesi isteniyorsa bu özellik kullanılmalıdır. 

 

function MahalleAdiDegisti(){
   var mAdi = mahalleadi.GetValue();
   var aciklama = mAdi + " mahallesi";
   mahalleaciklamasi.SetValue(aciklama);
}

 

script girişinin yapıldığı editör, yazım hatası denetimi yapsa da, bu kısımda yapılacak yazım hataları formun doğru çalışmamasına sebep olabilir.

 • Aktif : Bu özellik işaretlendiğinde, editörün istemci adı varsa, örn:mahalleadi istemci objesi, istemci tarafında oluşturulur.

 

script girişinin yapıldığı editör, istenildiği takdirde "Text olarak göster" seçeneği ile formatsız düz metin olarak gösterilebilir. Diz metin olarak görüntülenen alanda yapılan değişiklikler "Değişiklikleri uygula" seçeneği ile formatlanmış alana yansıtılır. Daha sonra "Tamam" denilerek kaydetme işlemi yapılabilir.

 

 

 

 

 

Kontrol Özellikleri Nesnesi

 

  • Max Uzunluk : İlgili web kontrolünün MaxLength özelliğini belirler. Örneğin textbox için girilebilecek max karakter sayısı olur.

  • Salt Okunur : Alanın sadece okunur kullanılacağını gösterir.

  • Sınıf Adı : Alanın CSS sınıf adını gösterir

 

 

Validasyon


 • Validasyon
  • Etkin : Validasyonun aktif olduğunu gösterir.
  • Geçerlilik İfadesi : Regular Expression ile yazılacak geçerli olma durumudur. [ ... ] butonu ile açılacak editörde örnek Regular expression ifadeleri yer almaktadır.
   • Geçerlilik ifadesi olarak ^[0-9]+$ girildiğinde editör sadece sayı girişini onaylacaktır. Editör 12345 girişini kabul edecektir.
   • Geçerlilik ifadesi olarak ^[A-Za-z]+$ girildiğinde editör sadece küçük ve büyük harf girişini onaylacaktır. Editör AbcdE girişini kabul edecektir.
   • Regular expression hakkında daha fazla bilgiye https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ae5bf541(v=vs.90).aspx konumundan ulaşabilirsiniz.

  • Geçerlilik İçin Metni Sına : Geçerlilik kontrolünün yapılması gerektiğini gösterir.
  • Hata Mesajı : Geçerlilik İfadesine uymayan bir metin yazıldığında gösterilecek mesajı içerir.
  • Geçersizlik İfadesi :  Regular Expression ile yazılacak geçersiz olma durumudur. [ ... ] butonu ile açılacak editörde örnek Regular expression ifadeleri yer almaktadır
  • Geçersizlik için Metni Sına :  Geçersizlik kontrolünün yapılması gerektiğini gösterir.
  • Geçersizlik Hata Mesajı : Geçersizlik İfadesine uyan bir metin yazıldığında gösterilecek mesajı içerir. 
  • Boş olabilir : Alanın boş bırakılabileceğini gösterir.
  • Hata Mesajı : Alan boş bırakıldığında verilecek mesajdır. Diğer Hata mesajı alanları doldurulmadığında da bu hata mesajı gösterilir.


Ekran Görüntüsü

Seçim kutusunun 3 farklı seçme modu vardır. Seçili durumunda true olan değerler, boş durumunda false olan değerler, yanan durumda ise her ikisi birden gelir.