Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

WEBEDIT Kullanıcı Rehberi

Uygulamanın amacı, arazi üzerinden veri tespiti sırasında verilerin anında sayısallaştırılarak uygulamaya entegre edilmesini kolaylaştırmak ve daha önceden oluşturulan verilerin sahadaki tespitlere göre eşzamanlı olarak güncellenmesini sağlamaktadır.

1.YENİ KAYIT OLUŞTURMA

 Yeni kayıt oluşturmak için; Düzenleme Araçları/Yeni Nesne Oluştur işlemi ile oluşturulacak kayıt için katman listesinden ilgili katman seçilir. 

Katman seçildikten sonra harita üzerinde obje çizilerek kayıt oluşturulur.

İşlemi bitirmek için sağ tuş ile açılan menüden ‘İşlemi Bitir’ seçeneği tıklanır.

İşlem sonucunda seçilen kayıt türüne uygun sözel veri girişinin yapılabileceği bilgi kartı açılır. Harita üzerinde oluşturulan grafik veriye ilişkin gerekli sözel bilgi girişleri yapılır, ‘Tamam’ ile kayıt oluşturma işlemi tamamlanır.

Grafik ekrana yeni kayıt eklerken (info)GML ya da (info)WKT bilgilerini vererek çizim yapılabilir. Bunun için ekranda ( ) gelen yardımcı araç seçilir. Gelen ekrana aşağıdaki formatlarda GML ya da WKT bilgisi girilerek çizim yapılır.

Çizgi-Nokta-Alan Geometrisi için WKS ve GML Örnekleri

 

GML örnekleri

Nokta:

<gml:Point xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml">
 <gml:coordinates decimal="." cs="," ts=" ">494880.789775848,4425515.61460682,0 </gml:coordinates>
 </gml:Point>
 </Disjoint>

Çizgi

<gml:LineString xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml">
 <gml:coordinates decimal="." cs="," ts=" ">494781.21228977176,4425753.9942024155,0 494751.84119492531,4425759.8684213851,0 494751.46221305634,4425759.8684213851,0 494705.60540690896,4425761.3843488609,0 494705.41591597447,4425761.76333073,0 494688.93020467355,4425770.8588955859,0 494688.36173187004,4425771.4273683885,0 494645.726271609,4425780.9019151134,0 494646.29474441253,4425780.9019151134,0 494646.484235347,4425780.9019151134,0 494641.74696198467,4425725.1915803729,0 494655.20081833372,4425714.7695789756,0 </gml:coordinates>
 </gml:LineString>


Alan

<gml:Polygon xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml">
<gml:outerBoundaryIs>
 <gml:LinearRing>
 <gml:coordinates decimal="." cs="," ts=" ">494706.83709798323,4426359.6072290568,0 494161.10320664238,4425838.1281773308,0 494164.13506159431,4425838.1281773308,0 494167.16691654618,4425838.1281773308,0 494370.301198323,4425422.7640489219,0 495006.99073822063,4425471.2737281518,0 495389.00446215924,4426292.9064201145,0 495249.53913437214,4426380.83021372,0 494706.83709798323,4426359.6072290568,0 </gml:coordinates>
 </gml:LinearRing>
 </gml:outerBoundaryIs>
 </gml:Polygon>

 

WKT örnekleri

Nokta

POINT (494047.434668988 4426508.92421602) 


Alan

POLYGON ((494661.310975609 4426351.06707316, 494438.793554006 4426340.87543553, 494634.13327526 4425343.793554, 495529.298780487 4425331.90331009, 495119.934668988 4426332.38240417, 494661.310975609 4426351.06707316))


Çizgi

LINESTRING (494259.420731706 4426407.00783971, 495109.403310103 4426506.88588849) 

 

Grafik ekranda kayıt oluştururken bir alanı ya da noktayı referans alarak çizim yapmak mümkündür. Bunun için WebEdit penceresinde sol tarafta bulunan (      ) ‘Nokta Yakalama Ayarları’ butonu ile yakalama modları aktif/pasif hale getirilir.

‘Nokta Yakala’ ile noktasal objeleri,

‘Çizgi Üzerinde Nokta Yakala’ ile çizgilerin üzerinde yer alan herhangi bir nokta,

‘Çizgi Orta Nokta Yakala’ ile çizginin üzerindeki orta nokta,

‘Obje İçeriğinden Nokta Yakala’ ile alan objeleri içerisinde kalan herhangi bir nokta yakalanabilir.

2. KAYIT DÜZENLEME/ SİLME/ BÖLME

Oluşturulan kayıtları düzenleyebilmek, silebilmek veya bölebilmek için Düzenleme Araçları > Nesne Güncelle/ Sil/ Böl işlemi kullanılmaktadır. İşleme girdikten sonra düzenlemek, silmek yada bölmek istediğiniz obje üzerine harita üzerinden tıklanır.

İşaretlenen alan içerisinde kalan objeler ‘Bulunan Nesneler’ bilgi kartında görüntülenir.

Bulunan nesnelerin içerisinde (  ) Vurgula butonuna basıldığında harita üzerinde ilgili nesne vurgulanır. Bu işlem ile nesnelerin harita üzerindeki grafik karşılığı bulunur. Seçilen kayıt silinmek isteniyorsa ( ) Sil butonuna tıklanarak kayıt silinir. Seçilen kayıt bölünmek isteniyorsa () böl butonuna tıklanarak bölme işlemi başlatılabilir.

Kayıtları düzenlemek için ilgili nesne isminin üzerine tıklanır. Harita üzerinde seçilen nesnenin köşeleri düzenlenecek şekilde mavi renk alır ve istenilen köşeden fare sol tuş ile tıklanarak kayıt şekli düzenlenebilir.

İşlem sırasında oluşturulan nokta silinmek istenirse ilgili nokta üzerinde sağ tuş ile açılan menüden ‘Seçili Noktayı Sil’ işlemi uygulanır.

Düzenlemeyi bitirmek için sağ tuş ile açılan menüden ‘İşlemi Bitir’ işlemine girilir. Düzenleme sonucunda sözel kayıtların girilebileceği bilgi kartı açılır. Buradan da istenirse sözel kayıtlara ilişkin düzenlemeler gerçekleştirilir. ‘Tamam’ ile işlem bitirilir.

Kopyalama İşlemi: Sistem konfigürasyonuna göre değişmekle birlikte açılacak bilgi kartı düzenlenen objenin yeni bir obje olarak da kaydedilmesine izin verebilir. Bu durumda bilgi kartında "Kopya Olarak Kaydet" seçeneği gelir. Bu seçenek seçili olarak kayıt işlemi tamamlanırsa düzenlenen kaydın yeni bir kopyası oluşturulmuş olur. Bu işlev ile objelerin kopyalanabilmesi sağlanmış olur.

Bölme işlemi: Bölme işlemine yukarıda bahsedildiği şekilde Bulunan Nesneler penceresindeki ilgili satırın sonundaki böl butonuna tıklanarak başlanır. Bölme işlemine başlandığında bölünmek istenen obje otomatik olarak vurgulanır (sınırları vurgulu olarak çizilir) ve böylece işlem yapılan obje daha rahat ve belirgin bir şekilde görülür. Ardından objeyi bölecek çizginin oluşturulması için fare ile 2 nokta işaretlenir. İkinci noktanın işaretlenmesiyle bölme işlemi tamamlanır ve bölme sonucunda oluşan kayıtlar kaydedilir. Bölme sonucunda oluşan kayıtlarda yukarıda anlatıldığı şekilde düzenlemeler yapılabilir.

3. KAYITLARI BİRLEŞTİRME

Mevcut kayıtları birleştirebilmek için Düzenleme Araçları > Obje Birleştir butonu kullanılır 

Obje Birleştir butonuna tıkladıktan sonra birleştirmek istenen kayıtlardan bir tanesine harita üzerinden tıklanır. Tıklanan noktada tek bir  kayıt varsa bu kayıt haritada belirgin hale gelir (vurgulanır), birden fazla kayıt varsa Bulunan Nesneler penceresi açılır ve pencereden istenen kayıt seçilir. Daha sonra birleştirilmek istenen diğer kayıt  harita üzerinden tıklanır. İkinci kaydın da seçilmesiyle, iki objenin birleşmiş geometrisi harita üzerinde düzenlenebilir bir halde görülür. Bu aşamada harita yukarıda anlatılmış olan düzenleme işlemi şeklindedir.

Birleştirilen objeler üzerinde varsa gerekli diğer düzenlemeler (nokta ekle/ sil vb) tamamlandıktan sonra farenin sağ tuşuna tıklanarak gelen menüde işlemi bitir satırına tıklanarak birleştirme işleminin son aşamasına geçilir. Bu aşamada birleşim sonucunda oluşacak kaydın bilgileri girilir ve Tamam butonuna tıklanarak birleştirme işlemi tamamlanmış olur. Birleştirme sonucunda oluşan objenin kaydedilmesinin yanında birleşen objelerin de silinmesi isteniyorsa açılan formdaki "Birleşecek Kayıtları Sil" seçim kutusu, seçili hale getirilir.

 

 

  • No labels