Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Süreç Yöneticisi Bağlantısı

Netigma uygulaması süreç takibini mümkün kılan bir süreç yöneticisi içermektedir. Süreç yöneticisi, iş süreçlerinin tanımlanıp tasarımının yapıldığı bir Netigma aracıdır.

Tanımlı süreçlerin objelerle ilişkisini sağlamak için, süreç aşamalarının da tutulacağı bir veri kolonu kullanılır. Bu kolonun veri özellikleri tanımlanırken "Süreç Adı" alanına ilgili sürecin adı yazılır. Böylelikle söz konusu objenin adı yazılan süreçle bağlantısı kurulmuş olur.

Süreç yöneticisi ile ilgili detaylı bilgi için BKZ: Süreç Tasarımı Nasıl Yapılır?

 • Objeye, yeni bir kayıt eklendiğinde(row insert); uygulama, süreç yöneticisine bu kaydı kaydettirir ve başlangıç aşaması bilgisini (Id)  bu süreç kolonuna yazar. Süreç aşamalar arasında ilerledikçe mevcut aşama bilgisi hep bu süreç kolonunda güncellenir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, süreç kolonu ve süreç yöneticisindeki bilgiler arasında farklılığa sebep olabilecek, değerin elle değiştirmesi/silinmesi veya süreci başka bir uygulamadan ilerletilmesi gibi işlemlerden kaçınılmasıdır.

 • Önemli bir diğer konu da farklı süreç aşamalarında farklı nesne formlarının açılabilir olmasıdır. Sürecin aşamaları(durumları) ilgili nesnenin formları ile eşlenebilmektedir yani "kayıt şu durumdayken A formu, bu durumdayken B formu görünsün" gibi bir düzenleme yapılabilmektedir. Böylece kayıt süreç boyunca ilerlerken kullanıcıdan sırayla ve farklı farklı bilgileri girmesi istenebilir.

 

Süreç Yöneticisi Ayarları

 1. Veritabanında ilgili objeye sürecin takip edileceği yeni bir kolon eklenir. Bu kolonun "Süreç Adı" özelliğine süreçle ilgili bilgileri girmek için yanındaki "..." yazılı düğmeye tıklanır. Süreç tanım ve senkronizasyon işlemlerinin yapılabileceği pencerenin açıldığı görülür.

  Diagram not found. This diagram is linked to a page or attachment that has been deleted.


 2. "Süreç metin kutusu" aracılığıyla, alanın(kolonun) eşleştiği süreç belirlenir. Süreç alanına yazılan bir değerden sonra "Kaydet" düğmesine basılarak alan-süreç eşleşmesi tamamlanır. 
  1. Girilen süreç adı, süreç yöneticisinde tanımlıysa eşleşme işlemini tamamlar, 
  2. tanımlı değilse uygulama yeni bir süreç tanımı istendiğini düşünerek otomatik olarak süreç düzenleme ekranını açar.

 3. Süreç işlemleleri penceresindeki bir diğer işlev de süreç durumlarının, uygulamanın veritabanına alınması ve içindeki değerlerin senkronize edilmesi ve süreç kolonundaki değerlerin süreç yöneticisiyle senkronize edilmesidir.
  1. "Süreç yöneticisindeki durumları almak, Lookup tanımını düzeltmek entegrasyonu tamamlamak için tıklayınız" açıklamalı düğmeye tıklandığında süreç yöneticisinde bulunan durum tanımları uygulamanın kendi veritabanına taşınır. Bunun için veritabanında st_'SurecAdi' adında bir veritabanı tablosu oluşturulur. Bu düğmeye her tıklandığında bu lookup tablosundaki durum bilgileri süreç yöneticisindeki tanımlarla senkronize olur. 
  2. Süreç yöneticisine yeni bir durum eklendiğinde bu senkronizasyon işleminin tekrarlanması gerekir.

 4. "Süreç yöneticisindeki değerleri Durum kolonuna yazmak ve süreç yöneticisinde kaydı olmayan kayıtları da süreç yöneticisine kaydettirmek için tıklayınız…." açıklamalı düğmeye tıklanıldığında süreç kolonundaki mevcut son durum bilgileri süreç yöneticisindeki gerçek bilgilerle güncellenir. Ayrıca bir kaydın herhangi bir sebepten dolayı süreç yöneticisinde kaydı yoksa bu kayıt da oluşturulur. Bir kayıt, bir hatadan dolayı süreç yöneticisine kaydettirilemediğinde veya tabloda süreç kolonu oluşturulmadan önce bulunan kayıtların olduğu durumlarda bu düğmeye tıklanarak süreç kolonu boş olan tüm kayıtların otomatik olarak süreç yöneticisine kaydettirilmesi sağlanır.

 

 

Yeni bir süreç oluşturmak için oluşturulmak istenen sürecin adının yazılıp Kaydet' e basılması süreç düzenleme ekranının açılması için yeterli olacaktır. Süreç düzenleme penceresi "Düzenle" yazılı düğmeye tıklanarak da açılabilir.

 

Süreç Form Eşleşmesi

Süreç - form eşleştirilmesi için takip edilmesi gereken adımlar şöyledir:

 1. Süreç takip kolonu olarak kullanılacak alanın(kolonun) form editörü "State Edit" olarak seçilmelidir. 
 2. Bu editörün özelliklerinden Grup > Hedef Bölge bilgisi "Action" olarak ayarlanmalıdır. 
 3. Süreç düzenleneme ekranında, tanımlı durumların yanındaki ayarlama düğmesine tıklayarak Durumlar sekmesi açılıp, pencerenin en altındaki "Netifma Form" başlıklı satırdaki kontrolleri kullanarak durum – Netigma form eşleşmesi yapılır. 

Ayrıca BKZ: