Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Örnek İnteraktif İmar Durumu Raporu

Açıklama

Bu örnekte, yazıcı çıktısı aşağıdaki görüntüde yer alan İnteraktif İmar Durumu raporunun hazırlanma süreci anlatılmaktadır.

 

 

 

Bu rapor, IMAR_DURUMU objesinin Standart_IMAR_DURUMU Sorgusuna bağlı bir sorgu raporu olarak tasarlanacaktır. Rapor tasarım ekranını açmak için aşağıdaki akışı izlemek gerekmektedir.

Yönetim -> Framework İşlemleri -> Obje Listesi (İmar_durumu objesi seçilir) -> Sorgular butonuna tıklanır (Standart İmar Durumu Sorgusu seçilir) -> Sorgu Raporları butonuna tıklanır (Yeni sorgu raporu ekleme işlemi yapılır) -> Rapor Tasarım Aracı butonuna tıklanır. -> Rapor tasarım aracı açılır.

Rapor tasarım aracının görünümü

Rapor tasarım aracının boş hali aşağıdaki gibidir. Sol taraftaki ikonlar rapor tasarım alanına taşınarak rapor tasarımına yardımcı olurlar, sağ panel ise rapor özelliklerinin düzenlenmesi için kullanılır.

Rapor Bantları

Rapor tasarım alanında Rapor Bantları yer alır. Bunlardan TopMargin1, Detail1 ve BottomMargin1 varsayılan olarak gelir. Rapor tasarımını geliştirmek için kullanılabilecek başka bantlar da mevcuttur. Bu bantlarla ilgili dökümana ulaşmak için TIKLAYINIZ.

İnteraktif İmar Durumu raporunda TopMargin1, Detail1 ve BottomMargin1 bantlarını kullanacağız.

 • TopMargin1 : Her rapor sayfasında yer alması istenen üst bilgi (resim, yazı, sayfa numarası vb)
 • Detail1 : Rapor içeriğinin yer aldığı detay alandır. İlgili veri kaynağındaki her bir kayıt için bu alan kendini tekrarlar.
 • BottomMargin1 : Her rapor sayfasında yer alması istenen altbilgi (resim, yazı, sayfa numarası vb)

İnteraktif İmar Durumu raporunu tasarlamaya başlayalım:

Rapor üst sayfa, alt sayfa bilgileri

  1. Raporda, yazıcıdan çıkacak her sayfada tekrarlanması istenen başlık ve sayfa sonu resimleri bulunmaktadır. Bu resimleri eklemek için:XRPictureBox aracına tıklanır ve araç sürüklenip TopMargin1 alanına bırakılır.
  2. Sağ paneldeki Özellikler menüsünden Resim alanına tıklanır ve Başlık olarak kullanılacak resim bilgisayardan bulunarak seçilir. Eğer imaj dosyası webden alınacaksa URL adresi "Image URL" alanına yazılır.
  3. Sağ panelden Konum ayarları yapılır.
  4. Sağ panelden Boyut ayarları yapılır.
  5. Aynı işlemler sayfa sonu resmi için de tekrarlanır.

 1. Bu şekilde alt ve üst resimler rapora eklenmiş olur.

Rapora sabit metin eklenmesi

İmar durumu raporunda her sayfada detay kaydın üstünde bir metin yer alması istenmektedir. Bu metni rapora eklemek için

a. Rapor bileşenlerinden A ikonu ile temsil edilen "XRLabel" bileşeni seçilir ve sürüklenerek rapor ekranına bırakılır.

b. Genişliği sağa sola çekerek ayarlanır ve bileşenin içine ilgili metin girilir.

c. Rapora taşınan label alanı seçili olduğunda sağ panelden "label"in özellikleri ayarlanabilir. Sınırlar (çerçeve), yazı tipi, dolgu rengi, hizalama vb özellikler düzenlenebilir.

 

Rapor veri alanlarının seçilmesi

 

BAKINIZ Veri Kaynağı Eklenmesi

Rapora veri alanları XRLabel veya XRTable bileşenleriyle yerleştirilebilir. Örnekteki raporda bilgilerin bir tabloda gösterilmesi istenmektedir. O yüzden veri alanlarını XRTable bileşeniyle yerleştireceğiz.

a. Sol panelden XRTable bileşeni seçilir, sürüklenerek rapor alanına taşınır.

b. Ham haliyle 3 sütun ve bir satırdan oluşan bu bileşene sağ paneldeki özellikler kullanılarak sütun ve satır eklenir. Rapor ekranındaki tabloda ne kadar sütun ve satır olacaksa analiz edilir ve tablo oluşturulur.

c. Sağ paneldeki özelliklerden (Table bileşeninin seçili olduğundan emin olunarak) gerekli ayarlamalar (hizalama, yazı tipi, arka plan rengi, genişlik, yerleşim, konum, yükseklik vb.) yapılır.

 

d. Düzenlemeler yapıldıktan sonra rapor tasarımı aşağıdaki şekilde oldu. Bir sonraki adımla tablo alanlarına veri getirme ayarı yapılacak.

e. Tablodaki alanlar Başlık-Veri şeklindedir. Başlık olan tablo hücresinin içine tıklanıp başlık metni yazılır. Veri içeren hücreye tıklanır ve Özellikler altındaki "Veri İlişkilendir" özelliğinden bu hücreye gelmesi istenen veri alanı seçilir.

Aşağıdaki ekran görüntüsünde tablonun ilk hücresinin başlık içerdiği, ikinci hücrenin veri hücresi olacağı görülmektedir. Veri hücresinin hangi tablonun hangi kolonuna ait datayı getireceği sağdaki özellikten seçilecektir.

 

f. Bu şekilde tablonun tüm alanları doldurulur ve görsel düzenlemeler yapılır.

g. İmar bilgileri tablosunun altında Kadastro detayı yer almaktadır. Kadastro başlığı XRLabel olarak eklenir. Detay kısım ayrı bir tablo olarak eklenir. Veri alanları seçilir ve görsel düzenlemeler yapılır. (NOT: Aşağıdaki örnekte her iki tablonun da ekran görüntüsüne sığabilmesi için tablo yükseklikleri azaltılmıştır)

h. Rapor tamamlanmıştır. Kaydetme işlemi yapılır. Önizleme butonuna tıklanarak rapor görüntülenebilir. Sorgu raporumuz, sorgu sonuç listesiyle eşleştirilerek kullanılmaya hazırdır.