Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kullanıcı Tanımlı Rapor

Parsel editöründeki kolon değerlerine göre excel formatında rapor alınmasını sağlar. Alınacak raporun kolonları kullanıcı tarafından tasarlanır.

İşleme girildiğinde "Yeni Rapor Şablonu" butonu ile kolonlar seçilir.

İleri aşamada rapor adı verilir.

Tekrar işleme girildiğinde tasarlanmş olan rapor listede görünecektir.

Mevcut rapor şablonlarını kullanarak rapor almak için "Kullanıcı Tanımlı Rapor" işlemine girilmeli ve rapor listesinden şablon seçildikten sonra ileri butonları ile rapor görüntülenir.

  • No labels