Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Öznitelik

Parsel Editöründe seçilen parselin öznitelik bilgilerine (Parsel Bilgileri, Uygulama Bilgileri, Mevkii ve Taşınmaz Bilgileri, malik bilgileri vb) ulaşılabilir ve burada değişiklik yapılabilir. Aynı bilgilere ekrandaki parselin sorgulanmasıyla da ulaşılabilir.

İşlemin yapılabilmesi için veri tabanında (IK) çalışmak gerekmektedir.

 
  • No labels