Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Parselin Geçmişi

Ayır, birleştir, yola terk, yoldan ihdas gibi işlemler sonunda oluşan yeni parselin, hangi parsellerden geldiğini gösteren dialogdur. Parsel editöründe ilgili parsel üzerinde yapılmalıdır. Seçili olan parselin geçmişi görüntülenir.

  • No labels