Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Alanda Alinman Kırıklarını Temizle

Parselasyon sürecinde parsellerin değişmesinden dolayı alinman üzerinde birden fazla kırık noktası oluşmaktadır. Alan geometrilerinde aralarında çok kısa mesafe olan gereksiz noktaların otomatik olarak ayıklanmasını ve basitleştirilmesini sağlar. Bu şekilde parselin gereksiz köşelerinin temizlenmesi sağlanır.

 

İşleme girildiğinde düzeltme uygulanacak olan alan tabakaları yazılır. Tabaka yazılırken Netcad süzgeç kuralları (?) kullanılabilir.

Kırıklar arasında olması gereken maksimum mesafe değeri girilir. Bu mesafenin altında kalan kırıklar ayıklanacaktır.

 

 

  • No labels