Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Dağıtım Nedir?

Dağıtım programı, belediyeler tarafından yapılan imar uygulamalarının daha çabuk ve kolay bir şekilde yapılabilmesi için tasarlanmış programdır. Netmap modülü altında çalışmaktadır. Tescil aşamasında da kadastro müdürlükleri ve birimleri tarafından rahatlıkla açılabilmektedir.

Dağıtım Programının Özellikleri;

 • Veri tabanına bağlı olarak çalışır.

 • Güvenlik açısından dosyalara parola verilebilir.

 • Dağıtım programı *.niw uzantılı dağıtım dosyası ile birlikte *.mdb uzantılı veri tabanı dosyası oluşturur.

 • Yapılan uygulamanın vektorel verisi olması durumunda   mdb ve vektörel (*.ncz) veriler Netcad GIS işlemleri kullanılarak ilişkilendirilebilir ve grafik sorgulamaları yapılabilir.

 • Dağıtım programı içinden ekran ile etkileşimli sorgular yapılabilir.

 • TKGM formatlarından veri aktarımı yapılabilir.

 • Dağıtımı bitmiş kadastro ve imar kayıtları tekrar kullanılmak üzere ayrılabilir.

 • İmarın geri dönüşümü işleminin yapılması sağlanabilir.

 • Toplu olarak veri girme,silme ve değiştirme işlemleri yapılabilir.

 • Pay kontrolleri yapılabilir ve hatalı olan payların düzeltilmesine imkan sağlanır.

 • DOP hesabı ortak katılım alanları göz önüne alınarak yapılabilir.

 • Eski dop oranı olması durumunda hesaplamalar buna göre yapılabilir ve dağıtıma girebilir.

 • Veraset Bilgileri hisseli ya da hissesiz girilebilir.

 • Hisse sadeleştirmeleri yapılabilir.

 • Değişik seçeneklerde sıralama işlemleri yapılabilir.

 • Dağıtım sonunda hisselerin nereye gittiği ya da nereden geldiği sorgulamaları yapılabilir.

 • Sorgulama işlemleri grafik ekranda etkileşimli olarak gösterilebilir ya da sonuçlar text olarak alınabilir.

 • İmar adalarında kalan kontrolü yapılabilir.

 • 2400 paydaya göre indirgeme işlemleri yapılabilir.

 • Veriler m2 ya da dm2 bazında girilebilir ve işlemler buna göre yapılabilir.

 • Otomatik dağıtım yapılabilir.

 • Tespit cetvelleri doldurularak bu cetveller üzerinden dağıtım yapılabilir.

 • Dağıtım sonunda çeşitli sorgulamalar yapılabilir ve bunların çıktıları alınabilir.

 • Kadastro,İmar ve Dağıtım bazında rapor çıktıları alınabilir.

 • Tapular yazdırılıp bastırılabilir.

 • No labels