Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ada Etrafında Adlandır

Nokta objelerine alfanümerik yapı sağlanarak istenilen her türlü numara veya ad verilebilir. Nokta numaraları, "Nokta At" veya "Obje Sor" rutini ile tek tek değiştirilebilir. Ancak, özellikle imar uygulamalarında, ada/parsel kırıklarının Ada/köşe no (100/12 gibi) şeklinde adlandırılması istenmektedir. Bu özellik ile, bir noktanın hangi adaya ait olduğu kolayca belirlenebilmektedir. Ayrıca, yazı olarak üretmede, sadece, "/" den sonraki bölümün yazılması, kroki hazırlama aşamasında kolaylık sağlamaktadır.

Yukarıda belirtilen yapı, bu işlem ile otomatik olarak sağlanmaktadır. Tüm ada kırık numaraları, ada/ kırık no şekline dönüştürülebilir. Ada/ 1 numarası en üst noktaya verilerek saat yönünde dönme sağlanabilir.

İşlemin gerçekleşebilmesi için, alanların kapatılmış olması gerekmektedir.

AdalarNokta adı rastgele olarak girilmiş veya aktarılmış olabilir. Parselasyonu yapılmış ve silinmiş, bu şekilde nokta adları sırası değişmiş olabilir. Koordine özeti, röleve çıktıları alınırken noktaların ada isimlerine göre adlandırılması gerekir. Noktaları adlandırma sırasında, bağlı olduğu adanın ismine göre adlandırma yapılabilmesi için ada isimlerinin süzgeç olarak verilmesine yarayan seçenek olmasına rağmen grafik ekrandan serbest olarak seçilmesine de olanak tanınır. Serbest fonksiyonu seçili ise ekranda iken "Obje Seçim Menüsü (?) , Adalar fonksiyonu seçili ise Netcad Süzgeç Kuralları (?) kullanılabilir.
Ada ve Parseller BirlikteTüm ada ve parsel kırıklarına, sıradan nokta adı vermeye yarar.
Önce AdaNokta adını vermeye, önce ada köşe kırıklarından başlar. Fakat ada alanı kapatılırken parsel köşe noktaları seçilmemelidir. Aksi durumda bu işlem seçilse dahi Ada ve Parseller Birlikte işlemi gibi çalışır.
Numaraları KoruÖnceden verilmiş nokta numaraları varsa, bu nokta numaralarını koruyan işlemdir. Sadece ucunda nokta olmayan hatlara nokta numarası verir. Bu işlem özellikle kadastrodan gelen projelerde nokta adlarının korunması istendiğinde kullanılabilir.
TabakaÜretilen noktaların tabakasıdır. Serbest olarak verilebilir ya da PKN tabakasına atılabilir.

İşlem Sonucu

İşlem sırasında, mevcut nokta numaraları düzeltildiği gibi, kırıklarında nokta olmayan köşelere de aynı özellikte nokta atılacaktır.

Bu özellik sayesinde, noktasız çalışılmış veya noktaları silinmiş Ada/ Parsel köşelerine kolaylıkla nokta üretilebilir.

Özellikle, ada numaralarında sonradan olabilecek değişikliklerinde, bu yöntem kullanılarak, yalnızca adaların yeniden adlandırılması ile, noktalar da otomatik olarak yeniden adlandırılmış olmaktadır.

 

  • No labels