Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

2B Uygulama Sınırı

2B'ye tabi tutulan parsellerin ne kadarının 2B uygulama sınırı içinde, ne kadarının 2B uygulama sınırı dışında kaldığını hesaplayan ve Şerh Beyan bilgilerini oluşturan işlemdir.

İşlemin yapılması için ilgili parsellerin tamamen 2B parseli içinde olması ya da 2B parseli ile kesişmesi gerekir.

İşlemin yapılabilmesi için veri tabanı (IK) ile çalışmak gerekmektedir.

İşlemin yapılabilmesi için orman sınırının parsel tipi "orman" olmalıdır.

İşleme girildikten sonra orman sınırı çizilir ya da ilişkilendirilir. İşlem sonunda şerh ve beyan bilgileri oluşur.

 

  • No labels