Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Orman Uygulama Sınırı

2B'ye tabi tutulan parsellerin ne kadarının orman içinde, ne kadarının orman dışında kaldığını hesaplayan ve   “Şerh Beyan” bilgilerini oluşturan işlemdir.

İşlemin yapılması için ilgili parsellerin tamamen orman parseli içinde olması ya da orman parseli ile kesişmesi gerekir.

İşlemin yapılabilmesi için veri tabanı (IK) ile çalışmak gerekmektedir.

İşlemin yapılabilmesi için orman sınırının parsel tipi "orman" olamalıdır.

İşleme girildikten sonra orman sınırı çizilir ya da ilişkilendirilir. İşlem sonunda şerh ve beyan bilgileri oluşur.

 

  • No labels