Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Nokta Tabakalandır

Bu işlem ile kadastro noktaları, Ev/Bina noktaları, Ada/Parsel noktaları, Şev üstü veya altı noktaları, yol vb. noktalar kolaylıkla diğerlerinden ayrılabilecektir. Ayırma sonrası, o anda gerekli olmayan noktaların tabakaları kapatılabilecektir. Tüm noktaların kotları yazılırken, istenilen noktaların kotlarının yazılması, tabaka bazında engellenebilecektir Bir noktaya bağlı, farklı tabakada birden çok doğru varsa ve tüm doğrular seçilmişse, nokta, kendisine en son bağlanan hattın tabakasında yer alacaktır.

Doğruların seçilmesi için, Seçim Süzgeci (?) kullanılarak tabaka bazında seçim yapılması, nokta tabakalandırma işleminin kontrol altında tutulması için önerilir.

 
  • No labels