Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

İzmir'de Kamulaştırma Bilgi Sistemi ve MAKS Entegrasyonu Çalıştayı Gerçekleştirildi

14 Mayıs 2018

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde Kamulaştırma Bilgi Sistemi ve MAKS Entegrasyonu Konulu Bilgi Paylaşımı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürü Zeynep Özege’nin koordinasyonunda gerçekleştirilen toplantıda; İzmir Büyükşehir Belediyesi Netcad ile bir araya gelerek MAKS Entegrasyonu ve Kamulaştırma Bilgi Sistemi üzerine önemli bilgiler edindi.

Netcad Kamulaştırma Bilgi Sistemi ve MAKS Entegrasyonu

Netcad’in Kurumsal Ürünleri aracılığı ile Büyükşehir ve ilçeler arasında Numarataj’a ait veri akışının nasıl yönetildiği canlı örneklerle sunuldu. Netcad Projeler Müdürü Deniz Şanan, verilerin web uygulamalar ve masaüstü çözümler ile depolanması, indirilmesi ve güncellenmesi ile ilgili önemli bilgilendirmeler yapıldı. 

Kamulaştırma Biriminin de yer aldığı sunumda, Netcad Kurumsal Ürünü olan Kamulaştırma Bilgi Sistemi konusunda tüm süreç ve raporlamalarla ilgili detaylar katılımcılarla paylaşıldı. KBS Web Ara Yüzü'nün de tanıtıldığı sunumda;

Proje Kalite Kontrol Yöneticisi Ercüment Korkmaz, veri girişleri ve kamulaştırma süreçlerinin yönetimi konularında merak edilenleri ayrıntılarıyla cevaplandırıldı. Ege Bölgesi Netcad Proje Uzmanı Beril Ünlü, katılım sağlayan belediye çalışanlarının konulara ilişkin görüş ve önerilerini kayda aldı.

Çalıştay sonrasında CBS'de kullanılmak üzere Netigma Developer ürününün, üzerinde geliştirmeler yapılması adına kuruma demo olarak açılması kararı alındı.