Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Konya Büyükşehir Belediyesi de İmar Planlarını Netcad ile Yönetiyor

05 Temmuz 2018

Coğrafi Bilgi Sistemleri konusunda Türkiye’nin yenilikçi ve öncü kurumlarından olan Konya Büyükşehir Belediyesi’ne ait imar planı verileri Netcad uygulamalarına emanet edildi.

Proje kapsamında Konya iline ait 1/5000 ölçekli nazım imar planları ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planları düzenlenerek veri tabanına aktarıldı. Büyükşehir Belediye Meclisi’nce uygun görülen imar planı tadilatlarıyla kurum özelinde tasarlanan merkezi veri tabanı sistematiği de düzenli olarak güncellenmeye başlandı.

Konya iline ait güncel nazım imar planları, uygulama imar planları ve kuruma gelen plan tadilat teklifleri uluslararası standartlarda coğrafi veri sunucusu olan Netcad Netgis Server üzerinden OGC WMTS yayın formatıyla 2014 Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği gösterim tekniklerine uygun olarak yayınlanmaktadır.

Hayata geçirilen sistem yetenekleri kapsamında, kurum bünyesinde güncellenen imar planlarına ve imar planı tadilat tekliflerine ait sözel ve görsel bilgilere de web ortamında kesintisiz bir şekilde erişim sağlanabilmektedir.