Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Başarı Hikayesi - Sincan Belediyesi Kent Otomasyon ve Yönetim Bilgi Sistemi Projesi


AMAÇ

 

GIS ile  MIS yazılımlarının birlikte kullanılabilirliğini sağlamak, Şimdiye kadar olan veri kirliliğini ortadan kaldırmak, bundan sonrada hatalı veri oluşturmayacak  şekilde işlem yapabilmek  kurumlar ve birimler arası entegrasyonu sağlayıp veri  paylaşımını hızlandırarak İç ve dış paydaşlarımıza  hatasız  ve güvenilir hizmeti sunmak. İdarenin günlük ihtiyaçlarını karşılayacak uygulamaların yanında, kenti içindeki insanlarla birlikte yönetmeyi hedefleyen yönetim uygulamalarını da sunmak hedeflenmiştir.

 


KAPSAM

 

GIS ile MIS sistemlerinin entegre çalışması ile ek kaynak harcanmaksızın belediye gelirlerinin artırılması, kayıp kaçaklarının azaltılması ve verimliliğinin artırılmasını amaçlamıştır. Hizmetlerin coğrafi olarak sunulması, analizi ve raporlanması sağlanmıştır.

Yapılan Entegrasyon Sonucunda;

Belediye birimleri arasında veri karmaşası değil, vatandaş odaklı, personel odaklı ve sonuçta hizmet odaklı bir çalışma düzenine geçilmesi sağlanmıştır. Tüm kamu hizmetlerine tekbir noktadan erişim sağlamayı amaçlayan E-Devlet kapısına entegrasyon ile Vatandaşlar e-Devlet Kapısı üzerinden

  • Beyan bilgilerini sorgulama,
  • Borç bilgilerini sorgulama,
  • Sicil bilgilerini sorgulama ve
  • Tahsilat bilgileri sorgulama işlemlerini rahatlıkla yapabilmekteler

 

Belediyelerin amacı yerel halka hızlı güvenilir şeffaf ve insan odaklı hizmet sunmaktır. Bunun da gerçekleşmesinin temel unsuru mükemmel otomasyon siteminin kurulmasından geçmekteydi. Bu sayede; Sincan Belediyesinde şeffaf, denetlenebilir, kaynakların etkin ve verimli bir şekilde kullanması, nakit akışını hızlandırarak vatandaşa hizmetin en uygun bir şekilde ulaşması, var olabilecek riskleri önceden tespit edilerek problemler minimize edilmesi sağlanmıştır