Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

İmar Uygulama Sınırı

 

İmar Uygulama sınırının ekranda çizilmesi işlemidir. Düzenlemeye giren ve girmeyen alanlar otomatik olarak hesaplanır ve veri tabanına işlenir. Ekranda çizilen sınır “UYG_SINIR” tabakasına atılır.

İşlemin yapılabilmesi için veri tabanı (IK) ile çalışmak gerekmektedir.

İşleme girildiğinde F2 Çevir fonksiyonu ile uygulama sınırı çizilir. Eğer mevcutta çoklu doğru ile çizilmiş bir sınır varsa F3 Seç ile kenarına tıklanabilir.

  • İşlem sonucunda UYG_SINIR tabakasında imar uygulama sınırı oluşur.
  • Parsellerin düzenleme sınırı dışında kalan kısımları ayrı bir alan olarak oluşur.
  • Sınır ile kesişen parsellerin düzenlemeye giren ve düzenlemeye girmeyen kısımları otomatik olarak hesaplanacak ve veri tabanına yazılacaktır.

 
  • No labels