Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Parsel Editörü

Ekranda var olan  bütün  alanların seçim türüne göre listelendiği ve bilgilerinde düzenlemelerin yapılabildiği editördür. Sıralama, adlandırma, arama, bulma, dengeleme, çıktı alma gibi işlemler burada yapılır. Parsel editöründe yer alan bilgiler ekrandan otomatik olarak okunmaktadır. Sadece beyaz renkli olan kolonlarda değişiklik yapılabilir. Diğer gri renkli kolonlar sadece bilgi amaçlıdır ve üzerinde değişiklik yapılamaz.

Netmap ve Netmap Parsel Editöründeki bazı işlemler sadece opsiyonel veri tabanı bağlantısı kurulursa aktif olur.

  • No labels