Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

İrtifak Hakkı

Parseller üzerinden geçen irtifakları çizmek için kullanılır. Oluşturulan irtifak alanları “IRTIFAK” tabakasına atılır.

Veri tabanı ile (IK) çalışıldığında irtifak bilgileri girilebilir. İrtifakın geçtiği parsel numarası otomatik gelecektir.

İşlem tipi "Yeni" şeçildiğinde İrtfak geometrisi çizilir. İşlem tipi "İlişkilendir" seçildiğinde mevcut irtifak geometrisi IK şablonu ile ilişkilendirilir.

Veri tabanı olmadığı (IK) durumlarda irtifak bilgileri girişi yapılamaz. Çıkan dialogdan sadece irtifak numarası ya da adı girilir.

 

 
  • No labels