Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Başarı Hikayesi - Selçuklu Belediyesi - Hizmet Haritası

Selçuklu Belediyesi ve Netcad ürünleri ile gerçekleştirdiği “SELÇUKLU BELEDİYESİ HİZMET HARİTASI PROJESİ”  ile vatandaşların belediye hizmetleri hakkında farkındalığını artırmak amacıyla oluşturulmuştur.

 

AŞILMASI GEREKEN ENGELLER NELERDİ?

Belediyede tarafından yapılan hizmetler ve ilgili veriler Excel ortamında ve farklı klasörlerde tutuluyordu. Yeni bir hizmet yapıldığında bilgisayarda, bir yerde yapılan çalışmanın bilgisinin işlenip işlenmediği kontrol edilemiyordu. Yapılacak sunumlarda veriler toparlanıyor ve paftalarda işaretlenerek tanıtılabiliyordu. Grafik ortamda yapılan hizmetin yeri görüntülenemiyordu.

ÇÖZÜM

Belediyede yapılan tüm hizmetler sayısallaştırılarak Coğrafi Bilgi Sistemi standartlarında düzenlendi. NETGIS/Server ile uyumlu çalışan NETIGMA üzerinde Selçuklu Belediyesi için yapılan hizmetlerin takibi amaçlı özel bir uygulama geliştirilerek web ortamında yayınlanmaya başlanmıştır.

PROJE KAZANIMLARI

Web veya mobil ortamlardan erişilebilen hizmet haritası ile belediye tarafından gerçekleştirilen:

  • Genel kullanım amaçlı park
  • Çocuk Parkı
  • Sosyal Tesis
  • Spor Alanları
  • Kültür Tesisi

Projeleri harita üzerinde görüntülenmekte, devam eden projeler de takip edilebilmektedir.

Projelere ait sözel bilgiler fotoğraflar, uydu görüntüsü ve harita altlıkları ile desteklenerek sunulmaktadır.

Kadastral veriler ve plan verileri, uydu altlıkları ile görüntülenerek ihtiyaç tespiti ve yeni projeler için planlama konularında karar destek bilgileri sağlanmaktadır.

 

Gerçekleşen projelerin belediye sınırları içerisindeki dağılımı görüntülenebilmekte ve istatistik raporlar hazırlanabilmektedir.

  • Mahalle bazında yapılan coğrafi hizmet dağılımı
  • Mahalle bazında hizmetlerin kategorilendirilmesi
  • Hizmetlerin m2 dağılımları

PROJE ÖNCESİ

Belediye tarafından Yapılan Hizmetler basının desteği ile tanıtılıyordu veya tanıtımı eksik kalabiliyordu. Hizmetlerin internet / intranet aracılığı ile paylaşıma açılmasına ihtiyaç vardı.

PROJE SONRASI

Belediyeye ziyaret ve iş amaçlı gelen vatandaşlar, büyük boyutlu dokunmatik monitörleri kullanarak Hizmet Haritası’nı inceleyebilmektedir.

Belediyenin düzenlediği veya katıldığı konferans, seminer, fuar, vb etkinliklerde ziyaretçilere hizmetlerle ilgili net bilgi aktarımı yapılabilmektedir.