Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Süzgeç

İstenilen parsel ya da parsel aralıkları süzgeç yapısına uygun olarak editörde işaretlenip görünebilir. Netcad süzgeç kuralları (?) uygulanabilir.

Süzgece uygun olan noktaların dışında kalanlar kırmızı renkli olarak işaretlenirler.

  • No labels