Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Pay Kontrolü

Parsellerin malikleri varsa, maliklerin hisse kontrolünü yapan işlemdir. Bu işlem ile eksik olan hisseler tespit edilip daha sonra düzeltme imkanı sağlanır. İşlemin yapılabilmesi için, kayıtların veri tabanında tutulması gerekir.

İşleme girildikten sonra bir dialog çıkacaktır. Hatalı olan işaretli olarak gelecektir.

 İşlemin yapılabilmesi için veri tabanı (IK) ile çalışmak gerekmektedir.

 
  • No labels