Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Adlandır

Parsel numaralarının başlangıcına herhangi bir değer eklemek için kullanılır. Bu işlem editördeki bütün parseller için tek seferde yapılabileceği gibi aynı şekilde Netcad süzgeç yapısı kullanılarak seçilen parsellere de yapılabilir. Örneğin editörde bulunan parsellerin başlarına “K” eklenerek bunların kadastro parseli olması sağlanabilir.

Bul Değiştir modu;"Bul" satırına girilen parsel numarasını "Değiştir" satırına girilen değere getirecektir. Örneğin editörde bulunan parsel numaralarında 26640 değeri 101 olarak değiştirilecektir. (26640/1 -> 101/1)

 

 

  • No labels